Společné informace pro všechny obory vzdělání OA, SPgŠ a SZŠ v řádném termínu

Informace k předávání maturitního vysvědčení – ve formátu PDF

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním termínu – Informace pro žadatele o přezkoumání didaktických testů jaro 2021, Formulář žádosti o přezkum DT

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek 20214.C, 4.D, 4.E, 4.K, 4.L, 4.A4.H, 4.M, 4.O

Rozšíření počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

  1. Osobě, která je přihlášena ke konání povinné zkoušky společné části MZ v jarním zkušebním období 2021 nebo která se přihlásí ke konání povinné zkoušky společné části MZ v podzimním zkušebním období 2021, se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části, ke které je přihlášena.
  2. Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v období od 19. 4. 2021 do 5. 8. 2021 se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky, ke které je přihlášena. Počet opravných termínů se navyšuje o jeden opravný termín také osobě, která se přihlásila ke konání praktické zkoušky v podzimním zkušebním období 2021.
  3. Počet opravných zkoušek se navyšuje pouze jednou.

Zpracováno na základě Opatření obecné povahy Maturitní zkoušky – dodatek č. j. MSMT-3267/2021-6.

 

Maturitní zpravodaj ke zkoušce z českého jazyka a literatury – ve formátu PDF

Maturitní zpravodaj ke zkoušce z cizího jazyka – ve formátu PDF

Maturitní zpravodaj ke zkouškám z matematiky ve společné částive formátu PDF

Harmonogram obhajob maturitních prací 20214.K, 4.L, 4.M

Harmonogram praktických maturitních zkoušek 20214.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.H, 4.L, 4.O

Harmonogram maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF (aktualizace 22. 3. 2021)

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Sdělení MŠMT a Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Metodika MŠMT k Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Ústní zkouška z ČJL/CZJ ve školním roce 2020/2021čestné prohlášení ne/konání zkoušky (odevzdat do 30. 4. 2021)

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částiřádný termín

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR, JMZ PMP

Charakteristika profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkouškyČeský jazyk a literatura, Cizí jazyk

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC (odevzdat do 30. 4. 2021)

Přezkum výsledků – ve formátu PDF