Informace k maturitní zkoušce – JARO 2022

Harmonogram ústních maturitních zkoušek – 4.A, 4.B, 4.C, 4.D, 4.E, 4.K, 4.L, 4.M, 4.O

Písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – budova A, budova B

Písemné maturitní zkoušky z anglického jazyka – budova A, budova B

Písemné maturitní zkoušky z německého jazyka – budova A, budova B

Didaktické testy – budova A, budova B

Maturitní zpravodaj č. 60

Maturitní zpravodaj č. 59

Maturitní zpravodaj č. 58

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2022

Žádost o nahrazení zkoušky z ANJ u maturitní zkoušky – ve formátu DOCX

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkouškyJZS jaro 2022 Sdělení, JZS jaro 2022 Přílohy 1-7, JZS jaro 2022 Příloha 8

Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., se prodlužuje délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, konkrétně:

  • U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
  • Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110 minut, a to v části ověřující čtení.
  • U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut na 135 minut.
     

Maturitní zpravodaj č. 57

Harmonogram maturitních zkoušekve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2022ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –  Konkrétní termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2022ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR, JMZ PMP

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Studijní opory ČJL – maturitní četba 

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOCX

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Formulář Přihláška k jednotlivé maturitní zkoušceve formátu PDF

Formulář Metodický list k maturitní zkoušce z VVMve formátu DOCX

Formulář Písemná obhajoba prací k maturitní zkoušce z VVSve formátu DOCX