Informace k maturitní zkoušce – JARO 2022

Harmonogram maturitních zkoušekve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2022ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –  Konkrétní termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2022ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2022 v opravném a náhradním termínuve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR, JMZ PMP

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOCX

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Formulář Přihláška k jednotlivé maturitní zkoušceve formátu PDF