Informace k maturitní zkoušce – JARO 2023

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2023 

Harmonogram předávání maturitních vysvědčení ve formátu PDF

Harmonogramy ústních maturitních zkoušek4.E, 4.K, 4.C, 4.D, 4.J, 4.L, 4.A, 4.B, 4.G, 4.H, 4.M4.O

Harmonogram obhajob maturitní práce4.K, 4.J, 4.L, 4.M

Harmonogram praktické maturitní zkoušky4.E, 4.K, 4.C, 4.D, 4.J, 4.L, 4.A, 4.B, 4.G, 4.H, 4.O

Maturitní zpravodaj č. 62ve formátu PDF

Harmonogram písemných prací budova A, budova B

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkouškySdělení MŠMT, Jednotlivá zkušební schémata, Podrobné jednotné zkušební schéma

Vyjádření MŠMT k jednotlivé maturitní zkoušce z Předškolní pedagogiky – ve formátu PDF

Opatření obecné povahy k maturitní zkoušce pro cizince v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – ve formátu PDF

Maturitní zpravodaj č. 61ve formátu PDF

Harmonogram maturitních zkoušekve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2023ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –  Konkrétní termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2023ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2023 v náhradním a opravné termínuve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , SČ – 5.HD , MSZ, MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR, JMZ PMP

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Studijní opory ČJL – maturitní četba 

Cvičná zadání PP ČJ MZve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOCX

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Formulář Přihláška k jednotlivé maturitní zkoušceve formátu PDF

Formulář Metodický list k maturitní zkoušce z VVMve formátu DOCX

Formulář Písemná obhajoba prací k maturitní zkoušce z VVSve formátu DOCX