Společné informace pro všechny obory vzdělání OA, SPgŠ a SZŠ v řádném termínu

Harmonogram obhajob maturitních prací 20214.K, 4.L, 4.M

Harmonogram praktických maturitních zkoušek 20214.A, 4.C, 4.D, 4.E, 4.H, 4.L, 4.O

Harmonogram maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF (aktualizace 22. 3. 2021)

Důležité termíny maturitních zkoušek 2021ve formátu PDF

Sdělení MŠMT a Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Metodika MŠMT k Opatření obecné povahy č. j. MSMT 3267/2021-3 –  ve formátu PDF

Ústní zkouška z ČJL/CZJ ve školním roce 2020/2021čestné prohlášení ne/konání zkoušky (odevzdat do 30. 4. 2021)

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné částiřádný termín

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR, JMZ PMP

Charakteristika profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkouškyČeský jazyk a literatura, Cizí jazyk

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOC (odevzdat do 30. 4. 2021)

Přezkum výsledků – ve formátu PDF