Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče dle Lex Ukrajina

Doplňující kritéria přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny – ve formátu PDF

Informace k přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury – ve formátu PDF

Opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 – přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a konání testu z matematiky v ukrajinském jazyce – ve formátu PDF, ve formátu XLSX.