Rozvrhy dálkového studia

ROZVRHY DÁLKOVÉ A KOMBINOVANÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA LETNÍ OBDOBÍ 2021/2022

PLATNOST OD 18. 4. 2022!

Časové rozvržení vyučovacích hodin – ve formátu PDF

Sociálně právní činnost

1.TD !!, 1.VD 

2.TD  , 2.VD

3.TD , 3.VD

Firemní ekonomika

1.RD !!

2.RD !!

3.RD !

Právní asistence

1.XD !

2.XD !

3.XD !

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1.YD !!, 1.WD !!

2.YD !, 2.WD !

3.YD !!, 3.WD !

Diplomovaná všeobecná sestra

1.UK !

2.UK !!!

3.UK !

Diplomovaná dětská sestra

1.SK !

Diplomovaný nutriční terapeut

1.ZK !

2.ZK !

3.ZK !