Přehled vzdělávacích oborů SOŠ

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola nabízí v rámci denní formy vzdělávání následující obory vzdělání:

Obchodní akademie

Obchodní akademie – maturitní v denní formě vzdělávání
Ekonomické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání

Střední pedagogická škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika – maturitní v denní formě vzdělávání
Pedagogické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání

Střední zdravotnická škola

Praktická sestra – maturitní v denní formě vzdělávání
Zdravotnické lyceum – maturitní v denní formě vzdělávání
Sociální činnost – maturitní v denní formě vzdělávání
Masér ve zdravotnictví – maturitní v denní formě vzdělávání
Ošetřovatel – v denní formě vzdělávání