Přehled kurzů

Nabídka vzdělávacích kurzů pro školní rok 2022/2023

Vzhledem k plánovaným a rozsáhlým rekonstrukcím objektů školy, které ovlivní organizaci vzdělávání ve škole, nabízené kurzy Podnikatelské minimum, Sanitář a Účetní a daňová poradna, nebudeme ve školním roce 2022/2023 realizovat. Předpoklad obnovy běžného provozu školy proběhne při zahájení nového školního roku.

Ve školním roce 2022/2023 škola jako centrum celoživotního učení v rámci dalšího vzdělávání nabízí toto spektrum vzdělávacích aktivit:

Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky
PODMIN – podnikatelské minimum (na jaře 2023 neotevíráme)
Daňová a účetní poradna (na jaře 2023 neotevíráme)
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky
Sanitář (na jaře 2023 neotevíráme)
Zdravotně sociální pracovník
Kinestetická mobilizace

Kurzy probíhají zpravidla nepravidelně o víkendech, od pátku do neděle podle zpracovaného harmonogramu. Pokud má kurz teoretickou a praktickou část, nejprve probíhá teoretická výuka, posléze praktická část kurzu. Kurzy jsou zakončeny ověřovací zkouškou, termíny a obsah jsou vždy předem sděleny při zahájení kurzu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s výukou. Kurzy povedou zkušení a odborně kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů, kteří jsou pravidelně vzdělávání v oblasti zvolené problematiky. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

1. na telefonu 417 637 477, klapka 178 nebo 149

2. e-mailem na adresu: zilkova [zavinac] vos-sosmost.cz

Kontaktní osoba: Ivana Žilková, Mgr. Eliška Vítková