Přehled a základní informace o kurzech

Nabídka vzdělávacích kurzů pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 škola jako centrum celoživotního učení v rámci dalšího vzdělávání nabízí toto spektrum vzdělávacích aktivit:

Chůva pro dětské koutky
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Kinestetická mobilizace
Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky
Sanitář
Zdravotně sociální pracovník

Kurzy probíhají zpravidla nepravidelně o víkendech, od pátku do neděle podle zpracovaného harmonogramu. Pokud má kurz teoretickou a praktickou část, nejprve probíhá teoretická výuka, posléze praktická část kurzu. Kurzy jsou zakončeny ověřovací zkouškou, případně zkouškou před autorizovanou osobou. Termíny a obsah jsou vždy předem sděleny při zahájení kurzu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s výukou. Kurzy povedou zkušení a odborně kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů, kteří jsou pravidelně vzdělávání v oblasti zvolené problematiky. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu.

Do kurzů se lze přihlásit pouze závaznou přihláškou zde.

Vzdělávací instituce si vyhrazuje právo v případě nedostatku uchazečů nebo jiných skutečností znemožňujících kurz uskutečnit termín zahájení odsunout nebo zcela zrušit. O této informaci bude účastník včas uvědomen.

Bližší informace:

Garant přes CŽV

Mgr. Eliška Palečková

Telefon: 417 637 477, klapka 149; 771 274 606

E-mail: paleckova [zavinac] vos-sosmost.cz

Administrativní pracovník

Ivana Žilková

Telefon: 417 637 477, klapka 178

E-mail: zilkova [zavinac] vos-sosmost.cz