Přehled kurzů

Nabídka vzdělávacích kurzů pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 škola jako centrum celoživotního učení v rámci dalšího vzdělávání nabízí toto spektrum vzdělávacích aktivit:

Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky
PODMIN – podnikatelské minimum
Daňová a účetní poradna
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky
Sanitář
Zdravotně sociální pracovník
Kinestetická mobilizace

Škola předpokládá realizaci kurzů dle naplnění podmínek blíže specifikovaných u jednotlivých kurzů od září 2020 a dále.

Kurzy probíhají zpravidla nepravidelně o víkendech, od pátku do neděle podle zpracovaného harmonogramu. Pokud má kurz teoretickou a praktickou část, nejprve probíhá teoretická výuka, posléze praktická část kurzu. Kurzy jsou zakončeny ověřovací zkouškou, termíny a obsah jsou vždy předem sděleny při zahájení kurzu.

V ceně kurzu jsou zahrnuty i náklady na spotřební materiál související s výukou. Kurzy povedou zkušení a odborně kvalifikovaní lektoři z řad pedagogů, kteří jsou pravidelně vzdělávání v oblasti zvolené problematiky. Výstupem jednotlivých kurzů bude osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

1. na telefonu 417 637 477, klapka 149 nebo 178

2. e-mailem na adresu: zilkova [zavinac] vos-sosmost.cz

Kontaktní osoba: PaedDr. Bc. Soňa Valušková, Ivana Žilková