Sanitář

Kurz je určen osobám, které chtějí získat kvalifikaci pro povolání sanitáře v oblasti zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické, laboratorní a lékárenské péče.
Absolvent tohoto programu získá vzdělání, tj. odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře, kterou bude vykonávat pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Obsah kurzu: Základy veřejného zdravotnictví, somatologie, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, specifika jednotlivých pracovišť, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče, základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace, odborná praxe.

Vstupní předpoklady: minimálně ukončené základní vzdělání, pro lidi starší 18 let, dobrý zdravotní stav (potvrzení od lékaře), očkování proti virové hepatitis B (HVB).

Rozsah kurzu: 100 hodin.

Zakončení: závěrečná zkouška.

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Cena kurzu: 5 500,- Kč

Souhrnný leták ke stažení zde.