Časté dotazy FAQ

Kdy se dozvím veškeré organizační záležitosti ohledně zahájení a průběhu kurzu?

Přibližně 14 dní před otevřením kurzu obdržíte informace o času zahájení, harmonogram a platební údaje. Nelze tyto informace poskytnout dříve, než je kurz naplněn minimálním počtem potřebných uchazečů pro zahájení.

Do kdy a jak musím kurz uhradit?

K úhradě kurzu budete vyzváni prostřednictvím e-mailové zprávy přibližně 14 dní před zahájením, ve které Vám budou zaslány veškeré platební údaje. Kurz se hradí bankovním převodem nebo složením hotovosti v bance na účet školy. Kurz musí být uhrazen nejpozději v den zahájení a účastník je povinný s sebou donést potvrzení o platbě.

Mohu kurz uhradit v podobě splátek?

Kurz je možné uhradit v podobě splátek pod podmínkou, že bude kurz uhrazen nejpozději v den závěrečné zkoušky a bude rozdělen nejvíce na tři splátky. V den zahájení musí být uhrazena první splátka, která musí představovat alespoň třetinu ceny kurzu.

Co musím udělat, pokud chci kurz uhradit např. zaměstnavatelem na fakturu?

Pokud Vám kurz bude např. hradit zaměstnavatel, musíte škole nahlásit veškeré náležitosti (název instituce, sídlo, IČ) a kontakt, na který má být faktura zaslána.

Jak mohu zažádat o proplacení kurzu úřadem práce?

Je nutné zajít do školy s formulářem, který obdržíte na úřadu práce, ve kterém potvrdíme zahájení kurzu. Na základě této žádosti rozhodne úřad práce zda kurz proplatí a o této skutečnosti informujete školu. Jste povinni uhradit zálohu v hodnotě 1 000,- Kč, která je Vám po proplacení kurzu úřadem práce navrácena. Kurz úřad práce proplatí po úspěšném zakončení.

Co musím dělat, pokud si účast v kurzu po podání přihlášky rozmyslím?

Jste povinni informovat školu o zrušení své účasti co nejrychleji. Pro zahájení kurzu je nutný minimální počet účastníků, bez kterého nelze kurz zahájit, proto je nutné jakoukoliv změnu hlásit.