Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení VOŠ

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení VOŠ pro tyto obory:

 1. Sociálně právní činnost – denní, dálková
 2. Firemní ekonomika – denní, dálková
 3. Právní asistence – denní, dálková
 4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní
 5. Diplomovaná všeobecná sestra – denní
 6. Diplomovaná dětská sestra – denní
 7. Diplomovaný nutriční terapeut – denní, kombinovaná
 8. Zkrácená forma Diplomované všeobecné sestry – denní

Přihlášky podávejte elektronicky  do 31. července 2024.

Na základě podané elektronické přihlášky uhraďte nejpozději do 10 dnů od podání přihlášky  bankovním převodem správní poplatek ve výši 170 Kč. (číslo účtu 3295460277/0100, variabilní symbol Vaše IDS z ISvoš, specifický symbol 315603, do textu uveďte Vaše příjmení). Neuhrazením správního poplatku bude přijímací řízení zastaveno.

Do 12. 8. 2024 doložte poštou nebo osobně tyto potřebné podklady:

 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • formulář potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud je požadován
 • potvrzení zaměstnavatele o praxi v jakémkoli oboru na předepsaném formuláři školy, či čestné prohlášení (pouze dálková/kombinovaná forma vzdělávání)

Potřebné formuláře naleznete zde. Používejte pouze naše formuláře. Nepřijímáme formuláře naskenované, pouze originály.