O domově mládeže

Domov mládeže Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Most, příspěvkové organizace, ul. J. E. Purkyně 271, Most

Domov mládeže zajišťuje ubytování a stravování pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol mosteckého regionu. Součástí ubytování je výchova a vzdělávání, které vedou k plnohodnotnému využívání volného času podporou volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání včetně přípravy na vyučování.

Základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti v domově mládeže je výchovná skupina. Výchovné skupiny žáků a studentů jsou vedeny s ohledem na věk a pohlaví a dle vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Skupiny vedou kvalifikované vychovatelky, které zabezpečují kromě výchovné práce také nabídku zájmových útvarů z oblasti tělovýchovné, kulturní, výtvarné i vzdělávací. Činnost domova mládeže je v úzké součinnosti se všemi součástmi školy. Prezentace činností domova mládeže a její pravidelná aktualizace je součástí webových stránek školy.

Provoz domova mládeže je zajištěn od 16:00 hodin v neděli do 15:00 hodin v pátek. Víkendový provoz není ve stálé nabídce DM, je však součástí doplňkové činnosti školy.

Domov mládeže je umístěn v areálu sekce zdravotnického vzdělávání (ul. J. E. Purkyně 271), ve vzdálenosti přibližně 10 min. chůze od druhé budovy školy, kde je umístěna VOŠ, OA a SPgŠ (ul. Zdeňka Fibicha 2778/20). Kapacita zařízení je 135 míst pro dívky i chlapce.

Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích, zrekonstruovaná sociální zařízení jsou na jednotlivých patrech. K hlavním přednostem domova mládeže patří výhodná poloha uprostřed města u stanice MHD, kvalifikovaný pedagogický sbor, možnost kvalitního celodenního stravování, ekonomické a personální zázemí silné páteřní školy Ústeckého kraje. 

V rámci doplňkové činnosti je poskytováno rovněž nadstandardní ubytování v hostinských pokojích s vlastním sociálním zařízením. Inovace domova mládeže je zajišťována po obsahové i po materiální stránce. V poslední době prošel DM několika rekonstrukcemi, takže splňuje vysoké nároky na kvalitu ubytování. Postupně dochází i k obnově zařízení a nábytku v ubytovací i stravovací části.

Provozní řád domova mládeže

Ubytovací řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád školní jídelny C