ŠVP

Kompletní dokumentace ŠVP je k nahlédnutí na vedení školy.

Obchodní akademie
– profil absolventa
– učební plán
Ekonomické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Předškolní a mimoškolní pedagogika
– profil absolventa
– učební plán
Pedagogické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Sociální činnost – denní forma vzdělávání
– profil absolventa
– učební plán
Sociální činnost – dálková forma vzdělávání
– profil absolventa
– učební plán
Zdravotnický asistent – denní forma vzdělávání
– profil absolventa
– učební plán
Zdravotnický asistent – dálková forma vzdělávání
– profil absolventa
– učební plán
Zdravotnické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Ošetřovatel
– profil absolventa
– učební plán
Masér sportovní a rekondiční
– profil absolventa
– učební plán
Pedagogika pro asistenty ve školství (od 1.9.2011)
– profil absolventa
– učební plán