ŠVP

Kompletní dokumentace ŠVP je k nahlédnutí na vedení školy.

Obchodní akademie
– profil absolventa
– učební plán
Ekonomické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Předškolní a mimoškolní pedagogika
– profil absolventa
– učební plán
Pedagogické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Sociální činnost
– profil absolventa
– učební plán
Zdravotnický asistent
– profil absolventa
– učební plán
Praktická sestra
– profil absolventa
– učební plán
  Zdravotnické lyceum
– profil absolventa
– učební plán
Ošetřovatel
– profil absolventa
– učební plán
Masér sportovní a rekondiční
– profil absolventa
– učební plán