Stravování

Vnitřní řád školní jídelny A

Vnitřní řád školní jídelny C

Přihláška ke stravování pro školní rok 2023/2024 – ve formátu DOC, ve formátu PDF

Škola nabízí stravování ve dvou školních jídelnách studentům a žákům škol Ústeckého kraje a v rámci doplňkové činnosti i pro další zájemce.

Seznam alergenů – informace ve formátu PDF

Platby za stravu dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro využití služeb školních jídelen je si strávník povinen zakoupit stravovací kartu, popř. se dostavit za vedoucí školní jídelny s ISIC nebo školní čipovou kartou, která mu bude načtena do systému.

Stravné Strávníci 11 – 14 let Strávníci 15 a více let Doplňková činnost
Oběd 40 Kč 42 Kč 80 Kč
Snídaně + přesnídávka (budova C) 35 Kč 54 Kč
Večeře (budova C) 39 Kč 67 Kč
Čip na stravování (v budově C) 40 Kč 40 Kč  
Stravovací karta (v budově A) 40 Kč 40 Kč  

Kompletní ceník je k nahlédnutí u vedoucí jídelny.

Přihlášení a odhlášení stravy:

Úhrada stravného se provádí bezhotovostním převodem, inkasem nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Přihlášku zájemci  předloží vždy před začátkem školního roku vzdělávání.

Pro volbu, přihlášení a odhlášení jídel slouží portál www.strava.cz, přihlašovací údaje získá strávník u vedoucí školní jídelny.

Budova A (Zdeňka Fibicha 2778/20), kód jídelny 0734

Vedoucí školní jídelny  Irena Šlachtová, tel.: 417 637 477 linka 134, e-mail: slachtova(zavinac)vos-sosmost.cz.

Úřední hodiny pokladny školní jídelny: pondělí až pátek od 9:30 do 10:30 hod. a od 12:00 do 14:30 hod.

Číslo účtu pro budovu A: 1040987369/0800, VS je evidenční číslo strávníka.

Volbu jídla přes portál strava.cz na nadcházející pracovní den je nutno provést do 16:00 hodin nebo týž den do 8:00 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

Budova C (J. E. Purkyně 271), kód jídelny 4095

Vedoucí školní jídelny: Ing. Barbora Kunová, tel.: 417 637 477 linka 178, e-mail: kunova(zavinac)vos-sosmost.cz, skype: obedy-zdravka.

Úřední hodiny pokladny školní jídelny: pondělí až pátek od 7:00 do 8:00 hod. a od 12:00 do 14:30 hod.

Číslo účtu pro budovu C: 43-5416220237/0100, VS je evidenční číslo strávníka.

Volbu jídla přes portál www.strava.cz na nadcházející pracovní den je nutno provést do 14:00 hodin nebo týž den do 8:00 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny.

 

Strávníci se řídí provozním řádem školní jídelny.

Zpracovala: Jana Beránková

 

V Mostě 31. 8. 2023

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy