Vzory žádostí podávané elektronicky v IS

A) Žádosti řešené ve správním řízení

1) Povolení individuálního vzdělávacího plánu z důvodů např. reprezentace

– vzor žádosti

2) Změna oboru vzdělání – podává se v případě, že škola má více oborů

– vzor žádosti

3) Změna formy vzdělání – podává se v případě, že škola má denní a dálkovou formu vzdělávání

– vzor žádosti

5) Přerušení vzdělávání

– vzor žádosti

6) Opakování ročníku

– vzor žádosti

B) Ostatní žádosti

1) Zanechání vzdělávání

– vzor žádosti

2) Prodloužení termínu pro hodnocení v řádném termínu

– vzor žádosti

3) Výjimka z předepsané docházky – podává se po ukončení výuky daného předmětu v daném období nebo pro více předmětů po poslední konzultaci, žádost musí obsahovat předměty, o které se žádá s uvedením počtu hodin absence z celkové hodinové dotace předmětu, žádosti o výjimku z docházky pro více než tři předměty vyhoví ředitel jen mimořádně na základě velmi vážných důvodů

– vzor žádosti

4) Žádost o druhý opravný termín

– vzor žádosti

5) Uvolnění z účasti na vyučování – podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním studenta, předchozí vzdělání musí být doloženo kopií vysvědčení (ročníkové, maturitní), klasifikaci je student povinen splnit v termínu zkouškového období

– vzor žádosti

6) Žádost o prodloužení termínu pro splnění odborné praxe

– vzor žádosti

7) Žádost o náhradní termín pro splnění povinného kurzu – (lyžařský kurz, plavání, kurz výchov) podává se do 30 dnů po termínu akce

– vzor žádosti

8) Žádost o náhradní termín absolutoria z důvodu neodevzdání absolventské práce

– vzor žádosti