Přijímací řízení 2024/2025

Ředitelka školy vyhlašuje na základě ustanovení § 93 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání podmínky pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025 do příslušného vzdělávacího programu a formy vzdělání:

  1. Sociálně právní činnost – denní, dálková
  2. Firemní ekonomika – denní, dálková
  3. Právní asistence – denní, dálková
  4. Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní, dálková
  5. Diplomovaná všeobecná sestra – denní, kombinovaná
  6. Diplomovaná dětská sestra – denní, kombinovaná
  7. Diplomovaný nutriční terapeut – denní, kombinovaná

Informace o počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy oznamuje, že na základě ustanovení § 93 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025 do příslušného vzdělávacího programu a formy vzdělání stanovuje takto:

Kód oboru Název oboru Forma vzdělávání Počet přijímaných
75-32-N/05 Sociálně právní činnost Denní tříletá 34
75-32-N/05 Sociálně právní činnost Dálková tříletá 40
63-41-N/11 Firemní ekonomika Denní tříletá 34
63-41-N/11 Firemní ekonomika Dálková tříletá 40
68-41-N/05 Právní asistence Denní tříletá 34
68-41-N/05 Právní asistence Dálková tříletá 40
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika Denní tříletá 34
75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika Dálková tříletá 40
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Denní tříletá 34
53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Kombinovaná 3,5letá 40
53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra Denní tříletá 34
53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra Kombinovaná 3letá 40
53-41-N/11 Diplomovaný nutriční terapeut Denní tříletá 34
53-41-N/11 Diplomovaný nutriční terapeut
Kombinovaná 3letá 40

Škola si vyhrazuje právo neotevřít ty obory vzdělání, na které nebude dostatečný počet zájemců.

V Mostě dne 30. 11. 2023

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy