Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Aktuální informace k absolutoriu ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 následující termíny absolutorií:

  • Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové/kombinované formě – 3. 6. 2024 – 21. 6. 2024. Harmonogram jednotlivých tříd – ve formátu PDF.
  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě – 22. 1. 2024 – 25. 1. 2024

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2023/2024 (3.P, 3.R, 3.X, 3.Y, 3.U, 3.TD, 3.VD, 3.RD, 3.XD, 3.YD, 3.WD, 3.SK, 3.ZK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 28. 2. 2024. Přihlašování bude otevřeno 1. 2. 2024.

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2023/2024 pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě (4.UK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 30. 11. 2023. Přihlašování bude otevřeno 1. 11. 2023.

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Vzdělávací program Diplomovaná dětská sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Vzdělávací program Diplomovaný nutriční terapeut

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul klinika nemocí a dietologie,

– modul léčebná výživa.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka