Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Aktuální informace k absolutoriu ve školním roce 2020/2021

Harmonogramy absolutorií – verze ke 7. 6. 2021

Sociálně právní činnost – 3.P, 3.TD !, 3.VD

Firemní ekonomika – 3.R !, 3.RD

Právní asistence – 3.X, 3.XD

Předškolní a mimoškolní pedagogika – 3.Y, 3.YD, 3.WD

Diplomovaný nutriční terapeut – 3.ZK

 

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT -3259/2021-1 MŠMT sděluje, že

  1. Řádné termíny absolutoria stanovuje ředitel školy v roce 2021 na období od 1. června do 31. srpna 2021.
  2. K řádnému termínu absolutoria bude připuštěn každý student, který podal přihlášku k absolutoriu (do termínu 20. prosince 2020) a který bude mít splněné veškeré studijní povinnosti stanovené akreditačním programem.
  3. Důležité termíny pro uzavření 6. období viz příloha.
  4. Student přestává být studentem školy dnem následujícím po dni, v němž vykonal úspěšně absolutorium v řádném termínu. V případě, že se nezúčastní absolutoria v řádném termínu nebo nebude úspěšný, přestává být studentem 30. června 2021. Výjimku mají studenti, kteří budou z rozhodnutí ředitele školy konat absolutorium v řádném termínu v období 1. července 2021 až 31. srpna 2021. V takovém případě bude student studentem školy do data konání absolutoria, nejpozději však do 31. srpna 2021.

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 následující absolutorií:

  • Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaný nutriční terapeut1. 6. 2021 – 18. 6. 2021 předběžný harmonogram

 

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2020.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2020.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2020.

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2020.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka pro školní rok 2019/2020

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (25. 1. – 27. 1. 2021) odevzdávejte skupinové učitelce PhDr. Potužákové do 31. 10. 2020.

 

Vzdělávací program Diplomovaný nutriční terapeut

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2020/2021 ve formátu PDF

– modul klinika nemocí a dietologie,

– modul léčebná výživa.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka pro školní rok 2019/2020

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 18. 12. 2020.