Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 následující  termíny absolutorií:

Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika

  • 3. 6. – 21. 6. 2019

Diplomovaná všeobecná sestra

  • skupina 4.UK 28. 1. – 29. 1. 2019
  • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 31. 10. 2018
  • harmonogram absolutoria – ve formátu PDF (platnost od 7. 12. 2018)

Ostatní vzdělávací programy (SPČ, FEK, PRA, PMP)

  • řádný termín 3. 6. – 21. 6. 2019
  • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 17. 12. 2018

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2017/2018 ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (28. 1. – 29. 1. 2019) odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Dubové do 31. 10. 2018.