Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Aktuální informace k absolutoriu ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2023/2024 následující termíny absolutorií:

  • Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové/kombinované formě – 3. 6. 2024 – 21. 6. 2024. Harmonogram jednotlivých tříd – ve formátu PDF.
  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě – 22. 1. 2024 – 25. 1. 2024

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2023/2024 (3.P, 3.R, 3.X, 3.Y, 3.U, 3.TD, 3.VD, 3.RD, 3.XD, 3.YD, 3.WD, 3.SK, 3.ZK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 28. 2. 2024. Přihlašování bude otevřeno 1. 2. 2024.

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2023/2024 pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě (4.UK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 30. 11. 2023. Přihlašování bude otevřeno 1. 11. 2023.

Harmonogramy červnového absolutoria 3.P, 3.R, 3.X, 3.Y, 3.U, 3.TD, 3.VD, 3.RD, 3.XD, 3.YD, 3.WD, 3.SK, 3.ZK (platnost od 23. 5. 2024).

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Vzdělávací program Diplomovaná dětská sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Vzdělávací program Diplomovaný nutriční terapeut

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul klinika nemocí a dietologie,

– modul léčebná výživa.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka