Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Aktuální informace k absolutoriu ve školním roce 2021/2022

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2021/2022 následující termíny absolutorií:

  • Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové/kombinované formě – 1. 6. 2022 – 24. 6. 2022
  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě – 24. 1. 2022 – 27. 1. 2022
  • Sociálně právní činnost – opravný termín – 24. 1. 2022 – 27. 1. 2022 (přihlášku je nutné podat do 1. 11. 2021)
  • Diplomovaný nutriční terapeut – opravný termín – 24. 1. 2022 – 27. 1. 2022 (přihlášku je nutné podat do 1. 11. 2021)

Harmonogramy absolutorií jednotlivých studijních skupin 3.P, 3.X, 3.Y, 3.TD, 3.VD, 3.RD, 3.XD, 3.YD, 3.WD, 3.ZK (verze platná k 12. 5. 2022)

 

Harmonogram absolutorií v letním období 2021/2022 – ve formátu PDF

 

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 20. 12. 2021.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 20. 12. 2021.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 20. 12. 2021.

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 20. 12. 2021.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka pro školní rok 2019/2020

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (25. 1. – 27. 1. 2021) odevzdávejte skupinové učitelce nejpozději do 1. 11. 2021.

 

Vzdělávací program Diplomovaný nutriční terapeut

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2021/2022 ve formátu PDF

– modul klinika nemocí a dietologie,

– modul léčebná výživa.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka pro školní rok 2019/2020

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOCX, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 20. 12. 2021.