Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2018/2019 následující  termíny absolutorií:

Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • řádný termín 3. 6. – 21. 6. 2019
 • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 17. 12. 2018
 • náhradní a opravný termín 2. 9. – 4. 9. 2019
 • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 21. 6. 2019

Diplomovaná všeobecná sestra

 • opravný termín pro skupinu 4.UK je vyhlášen na 4. 9. 2019
 • přihlášky k absolutoriu je nutné odevzdat do 21. 6. 2019

Sociálně právní činnost

 • řádný termín 3.P   6. 6. – 7. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 28. 5. 2019)
 • řádný termín 3.TD   17. 6. – 20. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 8. 6. 2019)

Firemní ekonomika

 • řádný termín 3.R   6. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 28. 5. 2019)
 • řádný termín 3.RD   3. 6. – 5. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 28. 5. 2019)

Právní asistence

 • řádný termín 3.X   10. 6. – 11. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 8. 6. 2019)
 • řádný termín 3.XD   12. 6. – 13. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 8. 6. 2019)

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • řádný termín 3.Y   3. 6. – 5. 6. 2019harmonogram (finální platnost od 28. 5. 2019)
 • řádný termín 3.YD   10. 6. – 13. 6. 2019 harmonogram (finální platnost od 8. 6. 2019)

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC, přihlášku k absolutoriu odevzdejte skupinové učitelce nejpozději do 17. 12. 2018.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek pro školní rok 2018/2019 ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Přihláška k absolutoriu – ve formátu DOC.

Přihlášku pro absolutorium v zimním období (28. 1. – 29. 1. 2019) odevzdávejte skupinové učitelce Mgr. Dubové do 31. 10. 2018.