Absolutorium

Vyšší odborné vzdělávání formou denního vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělávání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Aktuální informace k absolutoriu ve školním roce 2022/2023

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2022/2023 následující termíny absolutorií:

  • Sociálně právní činnost, Firemní ekonomika, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaný nutriční terapeut v denní i dálkové/kombinované formě – 1. 6. 2023 – 23. 6. 2023. Harmonogram jednotlivých tříd – ve formátu PDF.
  • Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě – 23. 1. 2023 – 26. 1. 2023

Harmonogram absolutoria 4.UK 10. 5. 2023 ve formátu PDF (verze k 17. 4. 2023)

Harmonogramy červnových absolutorií3.R, 3.RD, 3.X, 3.XD, 3.TD, 3.VD, 3.Y, 3.YD, 3.WD, 3.U, 3.Z, 3.ZK (verze k 8. 5. 2023, jednotlivé harmonogramy mohou být změněny na základě výsledků zkouškového období)

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2022/2023 (3.R, 3.X, 3.Y, 3.U, 3.Z, 3.TD, 3.VD, 3.RD, 3.XD, 3.YD, 3.WD, 3.ZK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 31. 1. 2023. Přihlašování bude otevřeno 1. 12. 2022.

Přihlášky k řádnému termínu absolutoria ve školním roce 2022/2023 pro vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra v kombinované formě (4.UK) musí být podány v elektronické podobě v IS VOŠ do 15. 11. 2022. Přihlašování bude otevřeno 1. 10. 2022.

Struktura absolutoria

Vzdělávací program Sociálně právní činnost

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– metody sociální práce,

– sociální politika a sociální zabezpečení,

– právo.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Firemní ekonomika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– ekonomika podniku,

– finanční právo,

– firemní provoz.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka.

Vzdělávací program Právní asistence

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– občanské právo,

– správní právo,

– právo Evropské unie,

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazyka

Vzdělávací program Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul pedagogika,

– modul pedagogika přeškolní a volného času,

– modul psychologie.

Zkouška z cizího jazyka– okruhy otázek z anglického jazyka, okruhy otázek z německého jazyka, okruhy otázek z ruského jazyka.

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul humanitní vědy,

– modul ošetřovatelství,

– modul ošetřovatelství v klinických oborech.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka

Vzdělávací program Diplomovaný nutriční terapeut

Obhajoba absolventské práce.

Zkouška z odborných předmětů – okruhy otázek ve formátu PDF

– modul klinika nemocí a dietologie,

– modul léčebná výživa.

Zkouška z cizího jazyka – okruhy otázek z anglického jazykaokruhy otázek z německého jazykaokruhy otázek z ruského jazyka