Školné

PLATBA ŠKOLNÉHO NA VOŠ – 1. ROČNÍKY

– za zimní období nejpozději do 15. dne od doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu,

– za letní období nejpozději do 15. února daného školního roku.

PLATBA ŠKOLNÉHO NA VOŠ – VYŠŠÍ ROČNÍKY

– za zimní období nejpozději do 15. října daného školního roku,

– za letní období nejpozději do 15. února daného školního roku.

STUDENTI MOHOU ŠKOLNÉ UHRADIT

– bezhotovostně na účet 3295460277/0100, VS přidělené osobní číslo, SS 602600 – UPŘEDNOSTŇUJEME,

– hotově skupinovému učiteli na 1. konzultaci při zahájení období.