Ubytování

Ubytovací řád domova mládeže

Přihláška k ubytování pro školní rok 2021/2022 – ve formátu XLSXve formátu PDF

Škola nabízí ubytování žákům a studentům škol Ústeckého kraje a v rámci doplňkové činnosti i žákům a studentům soukromých škol a studentům dálkového studia. Standardní ubytování je poskytováno ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na patře. Domov mládeže je v provozu od neděle 16.00 hod. do pátku 15.00 hod. Přihláška se podává na každý školní rok na adresu školy.

Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM, kterou je možno získat v DM, případně je k dispozici na webových stránkách školy (viz dále). K přihlášce je nutné doložit Smluvní podmínky o poskytování ubytování, které je možno vyplnit při nástupu, a fotografii na průkazku DM (formát OP). Ubytování je poskytováno na dobu jednoho školního roku a řídí se podmínkami Vnitřního a Provozního řádu DM. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat na sekretariát školy, do domova mládeže nebo zaslat na adresu: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01  Most.

Přednostně budou ubytováváni žáci a studenti naší školy.

Nástup do DM je vždy předchozí den před zahájením vyučování mezi 16:00 – 21:00 hod. Po vzájemné dohodě je možný pozdější nástup. Mimo věcí osobní potřeby je nutné mít přezutí používané pouze v DM. Při ubytování ve dvoulůžkových pokojích jsou zohledněna přání ubytovaných.

Informace lze získat:

Telefonicky: 417 637 477 linka 178

Elektronicky: zilkova (zavinac) vos-sosmost.cz

Kontaktní osoba: Ivana Žilková

Platba za ubytování v DM je stanovena dle Vyhlášky č. 108/2005 Sb. Studenti a žáci škol zřizovaných Ústeckým krajem hradí měsíční poplatek za standardní ubytování ve 2-lůžkovém pokoji 1 200,- Kč pro žáky a studenty státních škol, 1 900,- Kč pro žáky a studenty soukromých škol.. Tento poplatek musí být uhrazen do konce měsíce na měsíc následující. Výše měsíční úhrady za ubytování se nemění i když student není ubytován po všechny dny v měsíci. Prázdniny se v průběhu školního roku neodečítají.

Před nástupem k ubytování se platí vratná záloha ve výši jedné měsíční platby za ubytování tj. 1200,- Kč. Z vratné zálohy se strhává smluvní pokuta z prodlení a náklady za případně zaviněnou škodu na vybavení domova mládeže. Smluvní pokuta z prodlení činí 10,- Kč za každý den po stanoveném termínu.

Přihláška k ubytování pro školní rok 2021/2022 – ve formátu XLSve formátu PDF

Smluvní podmínky o poskytování ubytování pro žáky a studenty státních škol – ve formátu DOCve formátu PDF

Smluvní podmínky o poskytování ubytování pro žáky a studenty státních škol – ve formátu DOCXve formátu PDF

 

Ceník ubytování v rámci doplňkové činnosti

Standardní ubytování v době provozu DM

Na 1 měsíc … 1 900 Kč

Na 1 den … 200 Kč

Ubytovaný se řídí vnitřním řádem DM.

Nadstandardní ubytování (neomezený provoz)

Dvoulůžkové pokoje

Na 1 měsíc … 2 700 Kč (na osobu a lůžko)

Na 1 den … 250 Kč (na osobu a lůžko)

Nadstandardní jednolůžkové pokoje

Na 1 měsíc … 3 000 Kč

Na 1 den … 300 Kč

Nadstandardní ubytování je poskytováno pouze v rámci doplňkové činnosti v jednom jednolůžkovém a dvou dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením.

Kontaktní osoba pro ubytování p. Ivana Žilková, tel.: 417 637 477 linka 178, e-mail: zilkova (zavinac) vos-sosmost.cz.

 

V Mostě 19. 4. 2020

Ing. Jitka Hašková

ředitelka školy