Proč absolvovat zkoušky Cambridge English?

Jazykové zkoušky Cambridge English mají celoživotní platnost a uznávají je zaměstnavatelé, vysoké školy, mezinárodní organizace i státní úřady ve více než 13 000 institucích po celém světě. Testovány jsou všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev.

V České republice jsou uznatelné jako profilová maturitní zkouška z anglického jazyka.

Podrobné informace naleznete na Cambridge Assessment English.