Vzory žádostí podávané v písemné formě

1. Náležitosti žádosti k řediteli školy:

  • adresa žadatele se specifikací skupiny studenta,
  • adresa školy (celý název školy),
  • název žádosti,
  • popis žádosti s uvedením důvodů případně termínů, ke kterým má být žádost účinná,
  • datum žádosti,
  • vlastnoruční podpis,
  • úřední formát žádosti A4.

2. Typy žádostí k řediteli školy:

A) Žádosti řešené ve správním řízení

1) Povolení podpůrného opatření

– vzor žádosti

2) Přijetí ke vzdělávání

a) do vyššího ročníku

– vzor žádosti + přihláška ke vzdělávání

b) na základě přestupu

– vzor žádosti o přestup a zároveň změnu oboru

3) Uznání dosaženého vzdělání – podává se po rozhodnutí o přijetí ke studiu a je důvodem pro uvolnění z hodnocení a z účasti na předmětech, které dle rozhodnutí ředitele jsou srovnatelné svým obsahem s předchozím vzděláním studenta, předchozí vzdělání musí být doloženo ověřenou kopií výkazu o studiu (vysvědčení, osvědčení) a nebo originálem a kopií výkazu o studiu (vysvědčení, osvědčení)

– vzor žádosti

4) Přerušení správního řízení

– vzor žádosti

B) Ostatní žádosti

1) Uznání hodnocení – podává si student, který opakuje ročník a v předchozím ročníku dosáhl v některých předmětech hodnocení výborně – velmi dobře

– vzor žádosti

2) Omluva z absolutoria

– vzor žádosti

3) Žádost o uznání ošetřovatelské praxe v programu DVS, přílohou žádosti musí být potvrzení od zaměstnavatele

vzor žádosti pro ošetřovatelskou praxi

4) Žádost o uznání odborné praxe v programu DVS, přílohou žádosti musí být potvrzení od zaměstnavatele

– vzor žádosti pro odbornou praxi 

5) Žádost o uznání odborné praxe pro program SPČ, FEK, PRA, PMP, přílohou žádosti musí být potvrzení od zaměstnavatele

– vzor žádosti

6) Žádost o vrácení přeplatku/zálohy

– vzor žádosti

7) Žádost o vyhledání archivních materiálů

– vzor žádosti

C) Odvolání

– vzor odvolání