Třídy SOŠ 2021/2022

Obchodní akademie

Obchodní akademie

Ekonomické lyceum

1.E Mgr. Paulová 1.K Mgr. Turnovský
1.F Mgr. Dufková 2.K Ing. Tichá
2.E Mgr. Singer 3.K Mgr. Krešne
2.F Mgr. Picálek 4.K Ing. Borl
3.E Ing. Raková    
4.E Ing. Holčáková    

Střední pedagogická škola

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pedagogické lyceum

1.C Mgr. Fojtová 1.L Mgr. Pelcmanová
1.D Mgr. Rucká 2.L Mgr. Lálová
2.C Mgr. Hotařová 3.J Mgr. Česák
2.D Mgr. Jíchová 3.L Mgr. Vítková
3.C Mgr. Havel 4.L Mgr. Nachtigal
3.D Mgr. Podzemská    
4.C Mgr. Procházková    
4.D Ing. Hudková    

Střední zdravotnická škola

Praktická sestra

Zdravotnické lyceum

Sociální činnost

Masér ve zdravotnictví

Ošetřovatel

1.A Mgr. Koubová, DiS. 1.M Mgr. Mařík 1.H Mgr. Babák 1.O Bc. Bendlová 2.N Mgr. Bicanová
1.B Mgr. Drábková 1.I Ing. Kadlec 2.H Mgr. Babáková, DiS. 2.O Mgr. Elexová 3.N RNDr. Mindošová
2.A Mgr. Pješčáková 2.M Mgr. Gašparínová 3.H Bc. Meinlschmidtová 3.O Mgr. Kučerová    
2.B Mgr. Lahmerová, DiS. 3.M Mgr. Marková     4.O Ing. Vreštiak    
2.G Mgr. Kubová 4.M Mgr. Božinová            
3.A Mgr. Jeníčková                
3.B Mgr. Zdvořáková                
3.G Mgr. Müllerová                
4.A Mgr. Dubová                
4.B Mgr. Hejduková