Studentské výhody

Vyšší odborná škola byla úspěšným žadatelem programu Leonardo da Vinci v letech 2000-2014, jehož cílem byla mobilita studentů v zahraničí v rámci odborné praxe. Za vedené období vycestovalo do 5 zemí Evropy zhruba 160 studentů.

Od roku 2015 je naše škola úspěšným žadatelem navazujícího programu ERASMUS + , ve kterém vycestovalo 86 studentů a od roku 2016 i držitelem CERTIFIKÁTU MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ-VET CHARTER ČÍSLO 2016-1-CZ01-KA109-024368.
Od roku 2019 do roku 2022 budou v rámci projektu Odborné vzdělávání pro Evropu realizovány mobility studentů, stáže učitelů a přednášky zahraničních odborníků pro studenty.

Každý žák získá po dobu studia licenci Microsoft Office k domácímu využití zdarma.

Žákům zajistíme zprostředkování ISIC karty, která umožňuje využívat studentské výhody, např. stravování, cestování, pojištění, slevy v obchodech v rámci celé Evropy.