Informace k maturitní zkoušce – jaro 2024

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v jarním zkušebním období 2024 

Předávání maturitního vysvědčení – ve formátu PDF

Ústní maturitní zkoušky budova A – 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.K, 4.L

Ústní maturitní zkoušky budova B – 4.A, 4.B, 4.G, 4.H, 4.M, 4.O

Praktické maturitní zkoušky budova A – 4.C, 4.D, 4.E, 4.F, 4.K, 4.L

Praktické maturitní zkoušky budova B – 4.A, 4.B, 4.G, 4.H, 4.O

Obhajoby maturitních prací – 4.K, 4.L, 4.M

Maturitní zpravodaj č. 64 – ve formátu PDF

Seznamy žáků písemných prací budova A – ČJL, ANJ, NEJ, FRJ

Seznamy žáků písemných prací budova B – ČJL, ANJ, NEJ

Jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Maturitní zpravodaj o přihlašování ve školním roce 2023/2024 – ve formátu PDF

Změna v ověřování jazykové kompetence v DT cizích jazyků 

Harmonogram maturitních zkoušekve formátu PDF

Důležité termíny maturitních zkoušek 2024ve formátu PDF

Sdělení MŠMT –  Konkrétní termíny didaktických testů společné části maturitní zkoušky

Informace k maturitní zkoušce 2024ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce 2024 v náhradním a opravné termínuve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Studijní opory ČJL – maturitní četba 

Interaktivní formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu XLSX.

Formulář Přihláška k maturitní zkoušce (bianco) – ve formátu PDF

Formulář Metodický list k maturitní zkoušce z VVMve formátu DOCX

Formulář Písemná obhajoba prací k maturitní zkoušce z VVSve formátu DOCX