Obecně prospěšná činnost

Společnost pro podporu VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě, o. p. s.

Vznik „Společnosti“: Společnost pro podporu VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ v Mostě, o. p. s. (dále jen „Společnost“) vznikla z důvodů legislativních změn  přeměnou Nadace rodičů a přátel školy v prosinci 1998.

Zakladatel „Společnosti“: Zakladatelem  je vedení školy.

Zakládací dokumenty „Společnosti“: Zakládací listina a Statut o.p.s.

Sídlo společnosti: Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most. Telefon: 417 637 477.

IČ a DIČ „Společnosti“: IČ: 25044885. DIČ: CZ25044885.

Registrace „Společnosti“: Obchodní rejstřík v Ústí nad Labem.

Statutární orgán „Společnosti“: Statutárním orgánem je tříčlenná správní rada, která v současné době pracuje ve složení Mgr. Petra Pelcmanová, PhDr. Jaroslava Arnoštová, Mgr. Věra Zárubová.

Kontrolní orgán „Společnosti“: Tříčlenná dozorčí rada.

Cíl “Společnosti“: Cílem  je rozvíjet duchovní, humanitní a hmotné potřeby žáků a studentů VOŠ, SPgŠ a OA v Mostě. „Společnost“ neslouží k výdělečné činnosti, ale jejím úkolem je přispět k pozvednutí úrovně školy a přispět ke zvýšení ctižádosti a snahy žáků a studentů školy pro dosažení co nejlepších výsledků ve vzdělávání.

Finanční prostředky „Společnosti“: Zdrojem finančních prostředků „Společnosti „ jsou dary od rodičů žáků školy, studentů školy, přátel, dalších fyzických a právnických osob nebo finanční prostředky  poskytnuté formou dotace.

Informace o činnosti a hospodaření „Společnosti“: Informace o činnosti  a hospodaření jsou zveřejňovány  ve výroční zprávě za daný školní rok, s kterou jsou rodiče žáků, studenti a veřejnost seznamována v listopadu daného roku při  schůzkách  rodičů ve škole.

Obecně prospěšné služby „Společnosti“:

– Podpora zájmové činnosti žáků a studentů školy

– Poskytování jednorázových prospěchových odměn pro žáky školy

– Poskytování jednorázových sociálních výpomocí žákům školy

– Nákup učebních pomůcek pro školu

– Poskytování příspěvku na odborné exkurze žáků školy

– Poskytování příspěvku na sportovní kurzy žáků školy

– Podpora kulturních, společenských a sportovních akcí školy

– Příspěvky na propagaci a prezentaci školy na veřejnosti

– Finanční spoluúčast v projektech