Dokumenty školy

Rozpočet školy 2019

Rozpočet školy 2020

Rozpočet školy 2021

Střednědobý výhled rozpočtů školy 2020-2021

Střednědobý výhled rozpočtů školy 2021-2022

Střednědobý výhled rozpočtů školy 2022-2023

Aktuální účtový rozvrh

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Výroční zpráva školy 2019/2020

Organizační řád školy pro školní rok 2020/2021

  1. Školní řád
  2. Organizační a klasifikační řád VOŠ

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021 – ve formátu PDF