Absolventské práce

Metodická příručka ve formátu PDF – platnost od 1. 10. 2021

Šablona absolventské práce – ve formátu DOCX

Šablona (základní struktura) prezentace k obhajobě – ve formátu PPTX

Návrh oponenta – ve formátu DOC

Posudek oponenta – ve formátu DOC

Posudek vedoucího – ve formátu DOCX

 

Objednání vazby – objednávkový formulář

 

Přihláška k tématu absolventské práce – ve formátu DOC. Přihlášku k tématu musí student 2. ročníku odevzdat nejpozději do 24. 6. 2022.

Témata absolventských prací pro školní rok 2021/2022:

  1. SPČ – pro stávající 2.P, 2.TD, 2.VD ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021
  2. FEK – pro stávající 2.RD ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021
  3. PRA – pro stávající 2.X, 2.XD ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021
  4. PMP – pro stávající 2.Y, 2.YD, 2.WD ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021
  5. DVS – pro stávající 2.UK ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021
  6. DNT – pro stávající 2.ZK ve formátu PDF ve školním roce 2020/2021