Absolventské práce

Metodická příručka ve formátu PDF – platnost od 6. 9. 2022

Šablona absolventské práce – ve formátu DOCX

Šablona (základní struktura) prezentace k obhajobě – ve formátu PPTX

Návrh oponenta – ve formátu DOC

Posudek oponenta – ve formátu DOC

Posudek vedoucího – ve formátu DOCX

 

Objednání vazby – objednávkový formulář

 

Přihláška k tématu absolventské práce se podává elektronicky v IS VOŠ. Téma si musí student 2. ročníku přihlásit nejpozději do 23. 6. 2023 včetně potvrzení od vedoucího práce.