Absolventské práce

Metodická příručka ve formátu PDF – platnost od 1. 10. 2021

Šablona absolventské práce – ve formátu DOCX

Šablona (základní struktura) prezentace k obhajobě – ve formátu PPTX

Návrh oponenta – ve formátu DOC

Posudek oponenta – ve formátu DOC

Posudek vedoucího – ve formátu DOCX

 

Objednání vazby – objednávkový formulář

 

Přihláška k tématu absolventské práce – ve formátu DOC. Přihlášku k tématu musí student 2. ročníku odevzdat nejpozději do 24. 6. 2022.

Témata absolventských prací pro školní rok 2021/2022 se zapisují elektronicky v IS VOŠ do 24. 6. 2022.