Absolventské práce

Metodická příručka ve formátu PDF – platnost od 13. 9. 2023

Šablona absolventské práce – ve formátu DOCX

Šablona (základní struktura) prezentace k obhajobě – ve formátu PPTX

Návrh externího oponenta – ve formátu DOCX

 

Objednání vazby – objednávkový formulář

 

Návrh témat absolventských prací pro 2.P, 2.TD, 2.VD – ve formátu PDF.

Návrh témat absolventských prací pro 2.R – ve formátu PDF.

Návrh témat absolventských prací pro 2.X, 2.XD – ve formátu PDF.

Návrh témat absolventských prací pro 2.Y, 2.YD, 2.WD – ve formátu PDF.

Návrh témat absolventských prací pro 2.U – ve formátu PDF.

Návrh témat absolventských prací pro 2.S, 2.SK – ve formátu PDF.

Přihláška k tématu absolventské práce se podává elektronicky v IS VOŠ. Téma si musí student 2. ročníku přihlásit nejpozději do 21. 6. 2024. Přihlašování v IS VOŠ bude probíhat 1. 3. 2024 – 21. 6. 2024 včetně potvrzení od vedoucího práce.

Návrh témat absolventských prací pro 3.UK – ve formátu PDF. Přihlašování v IS VOŠ bude probíhat 1. 2. 2024 – 28. 2. 2024 včetně potvrzení od vedoucího práce.