Spolupráce VOŠ a VŠ

Absolventi VOŠ mohou ve zkráceném bakalářském studiu získat titul bakalář na vybraných VŠ (např. Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem, Univerzita Karlova Praha, Západočeská univerzita Plzeň, Metropolitní univerzita Praha, VŠFS, VŠO, UJAK, CEVRO Institut, Vysoká škola hotelová, VŠEM, Vysoká škola zdravotníctva a sociálněj práce sv. Alžbety, apod.).

Sociálně právní činnost
Firemní ekonomika
Právní asistence
Předškolní a mimoškolní pedagogika
Diplomovaná všeobecná sestra