Akce DM

Rok 2020/2021
Akce DM v době Covid-19
Rok 2019/2020
Je dnešní Čína velmoc?

Vánoční večírek v DM

Adventní Flerjarmark

Návštěva kina Kosmos

Seznamovací večer

Pohybové aktivity v DM

Bowling ve Sportovce

Beseda na téma ,,Rizika užívání drog“

Návštěva divadla v Mostě

Vycházky po městě a jeho okolí

Rok 2018/2019

Čtenáři z DM

Divadelní představení Splašené nůžky

Podzimní výzdoba DM

Focení v DM

Lezecká aréna Jirkov

Taneční kurz v Medúze

Vánoce 2018

Valentýnská večeře

Kovy v Mostě

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Flér 2019

Rok 2017/2018

Flér jarmark v Oblastním muzeu v Mostě

Pedagogická poema Most 2017

Výzdoba jídelny v DM

Exkurze Techmania Plzeň

Výšlap na Hněvín

Seznamovací večer s diskotékou

Lapače

3x divadlo

Diskotéka v DM

Vernisáž Indonésie černá a bílá

Světoznámý fotograf Robert Vano v Mostě

Vernisáž výstavy v Oblastním muzeu Most – Egypt dar Nilu

Práce s hlínou

Rok 2016/2017

Vánoční posezení v DM

Cestopisné přednášky v Městské knihovně Most

Vánoční tvoření na ZŠ ul. Svážná

Fler jarmark

Muzikál v Praze

Výroba lapačů

Exkurze do Prahy

Návštěva tanečních

Výlet na Hněvín