Světoznámý fotograf Robert Vano v Mostě

Takovou osobnost jsme si samozřejmě nenechali ujít. Lístky nám zamluvila již před měsícem paní vychovatelka Gábelová, která se s námi na besedu moc těšila. Dokonce s námi šla i vedoucí vychovatelka paní Mitková. Pan Robert Vano mluvil o svém životě, jak žil jako chlapec na východním Slovensku, jak emigroval před nástupem na základní vojenskou službu do zahraničí. Zajímavé bylo povídání o velmi těžkých začátcích v Americe, bez peněz a bez znalosti jazyka. Vzpomínal na lidi, kteří mu pomohli. Beseda byla , velmi poutavá. Trvala téměř tři hodiny a my jsme někteří vydrželi až do konce. Po celou dobu promítali na projektoru známé i méně známé fotografie umělce, který se dříve než doma,proslavil v zahraničí.

Petra a Domča