Beseda na téma ,,Rizika užívání drog“

V úterý 8. 10. 2019 k nám přišel pracovník mosteckého K-centra pan Karel Fiala popovídat o tom, jaké následky může mít užívání drog. Toto téma je v našem městě, jak  nám pan Fiala potvrdil stále aktuální a velký problém, protože patříme v celé republice po Praze k městům, kde se nejvíce užívají drogy. Pohovořil o své práci terénního pracovníka, a co obsahuje. Uvedl příběhy lidí a příklady důsledků užívání drog. Také nám řekl, co dělat, když najdeme použitou injekční stříkačku, jaké nemoci mají nejčastěji uživatelé drog a jak se máme my proti nim chránit a že než se rozhodneme drogu užít, měli bychom si o ní něco zjistit a přečíst atd. Beseda byla velmi zajímavá, mohli jsme klást různé otázky a pan Fiala nám úplně na všechny odpověděl.

(Natálie Bartoňová, Adéla Knoppová, Petr Lazarčík a spol.)