Erasmus+ 2019-2021

Od roku 2019 do roku 2021 jsou v rámci projektu 2019-1-CZ01-KA116-060434 Pojďme za kvalitou! realizovány mobility studentů, stáže učitelů a přednášky zahraničních odborníků pro studenty. Škola je od roku 2016 i držitelem CERTIFIKÁTU MOBILITY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVĚ-VET CHARTER ČÍSLO Read More …

Polytechnické vzdělávání

V hodinách pedagogické praxe se žáci 3. ročníků seznámili s cíli polytechnické výchovy v MŠ. V praktických dílnách si vyzkoušeli, jak je možné probudit zájem dětí o poznání světa kolem sebe, jak polytechnická výchova podporuje celostní vývoj osobnosti, možnost seberealizace, Read More …

Den pajďáku

Zážitek místo zvonění, tvůrčí aktivity bez známkování. I to mohli prožít studenti Střední pedagogické školy v Mostě ve čtvrtek 6. 6. 2019 v odpoledních a večerních hodinách, kdy prostory školy zcela ovládla hudební, dramatická a výtvarná tvorba. Cílem nultého ročníku Read More …

Flér 2019

V sobotu 1. 6. jsme byly na trhu ručně vyráběných výrobků, který v Oblastním muzeu v Mostě pořádala agentura Radostný dům. Na Flerjarmarku už jsme tvorbu našich dětí prezentovaly několikrát. Na nádvoří muzea jsme měly stánek s keramikou, s háčkovanými výrobky, s dekoracemi z drátů, z korálků, z látek. Read More …

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Protože jsme se nemohli této celorepublikové akce zúčastnit o víkendu, dali jsme si sraz v úterý a uklidili jsme si kolem našeho domova mládeže. Vzorem nám byla vedoucí vychovatelka Karin, která úklid nejen zorganizovala, ale příkladně se do úklidu vrhla s námi. Read More …