Příprava k jednotlivé maturitní zkoušce z pedagogiky

Dle výkladu MŠMT je možno vykonat jednotlivou maturitní zkoušku z předmětu pedagogika v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, a tím získat pro výše uvedené pracovní pozice kvalifikaci. Jednotlivou maturitní zkouškou lze rozšířit i kvalifikaci pro učitelství v mateřských školách u absolventů oboru Výchovná a humanitární činnost. Jednotlivou maturitní zkouškou nelze rozšířit kvalifikaci pro absolventy vysokých škol v programu Učitelství v MŠ nebo Vychovatelství. Současně se uchazeči kurzu mohou přihlásit k vykonání jednotlivé maturitní zkoušky (JMZ) z pedagogiky, která je plánována na květen 2019.

Cílová skupina: Nekvalifikované učitelky mateřských škol, které mají maturitní vzdělání v oboru Vychovatelství na některé střední pedagogické škole, dále nekvalifikované vychovatelky, které mají maturitní zkoušku v oboru Učitelství v mateřských školách.

Rozsah kurzu: 20 hodin (víkendová výuka).

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování přípravného kurzu.

Cena kurzu: 2 400,- Kč (1 900,- Kč + 500,- Kč poplatek za vykonání maturitní zkoušky).

Souhrnný leták ke stažení zde.