Zdravotně-sociální pracovník

Vzdělávací program připravuje účastníky kurzu pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat preventivní, diagnostickou a rehabilitační péči v oboru zdravotně sociálním a to bez odborného dohledu. Účastník kurzu se bude také podílet na ošetřovatelské péči a to zejména v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta/pacienta.

Obsah kurzu: veřejné zdravotnictví a základy zdravotnické legislativy, vnitřní lékařství, chirurgické obory, pediatrie, neurologie, psychiatrie, základy ošetřovatelství, odborná praxe.

Vstupní předpoklady: vzdělání pro pracovní pozici sociálního pracovníka (vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání).

Rozsah kurzu: 160 hodin (80 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe)

Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu od akreditovaného zařízení.

Cena kurzu: 7 300,- Kč

Souhrnný leták ke stažení zde.