Kinestetická mobilizace

Cílem kinestetické mobilizace je podporovat navrácení zdraví a zlepšení soběstačnosti pacienta.
Cílem kurzu je osvojení teoretických vědomostí a praktických dovedností v kinestetické mobilizaci.

Cílovou skupinou kurzu jsou všeobecné sestry a zdravotní asistenti.

Počet kreditů: 14

Rozsah kurzu: 24 hodin (12 hodin teoretické výuky, 12 hodin praktické výuky).

Výstup kurzu: certifikát o absolvování certifikovaného kurzu.

Lektor: Mgr. Hana Nedělková

Cena kurzu: od 4 000,- Kč

Cena se odvíjí od počtu účastníků.

Souhrnný leták ke stažení zde.