Maturitní zkouška – podzim 2020

PODZIM 2020

Důležité termíny – ve formátu PDF

Přihláška k maturitní zkoušce – ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce v opravném nebo náhradním termínu podzim 2020 – ve formátu PDF

Zvláštní pravidla pro ukončování vzdělávání ve středních školách a konzervatořích maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období školního roku 2019/2020 – ve formátu PDF

Sdělení MŠMT – ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, ZA, ZL, , MSR

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních děl – ve formátu DOC