Informace k maturitní zkoušce – podzim 2023

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2023
Průvodce podzimní maturitní zkouškou – ve formátu DOCX

Harmonogram ústních maturitních zkoušek

Harmonogram praktických maturitních zkoušek

Harmonogram písemných maturitních zkoušek

Jednotné zkušební schéma konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky 

Datumovník – ve formátu PDF

Přihláška k maturitní zkoušce – ve formátu PDF

Informace k maturitní zkoušce v opravném nebo náhradním termínu podzim 2023 – ve formátu PDF

Sdělení MŠMT – ve formátu PDF

Profilová část maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Zásady hodnocení maturitní zkouškyOA, EL, PMP, PL, PS, ZA, ZL, , MSZ, MSR

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literaturypísemná část, ústní část

Charakteristika a kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazykapísemná část, ústní část

Seznam literárních děl – ve formátu PDF

Formulář Žákovský seznam literárních dělve formátu DOCX

Studijní opory ČJL – maturitní četba 

Cvičná zadání PP ČJ MZve formátu PDF