Informace k přijímacímu řízení 2024/2025

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

pro školní rok 2024/2025 – denní forma vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají 1. 2. – 20. 2. 2024.

Termíny jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (JPZ) se u všech maturitních oborů bude konat v pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024.

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025 – ve formátu PDF.

Časový rozvrh konání písemných testů v roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025 – ve formátu PDF

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Školní část přijímací zkoušky bude probíhat ve dnech 10. 4. 2024, 11. 4. 2024, 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024. Podrobné informace ke školní části – ve formátu PDF

Počet přijímaných uchazečů a kritéria přijetí
Pro školní rok 2024/2025 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o další třídu pedagogického lycea. Bude tedy přijato o 30 uchazečů více než v probíhajícím školním roce, tj. celkem 60 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku.  

Případné dotazy zodpoví studijní referentky v čase 7:30 – 15:00:

 • pro obory ekonomické a pedagogické na telefonu 417 637 477 linka 104 nebo e-mailem kohoutova[zavináč]vos-sosmost.cz
 • pro obory zdravotnické na telefonu 417 637 477 linka 147 nebo e-mailem drozova[zavináč]vos-sosmost.cz
Kód a název oboru Kritéria přijetí

Počet

KKOV 63-41-M/02    

Obchodní akademie

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka (zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze čtení a používání angličtiny a poslechu).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

60

KKOV 78-42-M/02    

Ekonomické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka (zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze čtení a používání angličtiny a poslechu).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

30

KKOV 75-31-M/01    

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a dramatické výchovy – viz webové stránky a FB školy. Bonifikace za hru na hudební nástroj. Za každou výchovu lze získat maximálně 20 bodů, celkem tedy z ověření předpokladů ke vzdělání 80 bodů. Uchazeč nesmí získat méně než 5 bodů za jakoukoliv výchovu, jinak toto kritérium nesplnil.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu XLSX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

60

KKOV 78-42-M/03    

Pedagogické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka (zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze čtení a používání angličtiny a poslechu).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu XLSX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

60

KKOV 53-41-M/03    

Praktická sestra

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke zdravotnickému povolání (reakce a podněty v modelové situaci u lůžka nemocného v odborné učebně – nejde o znalosti, ale o schopnost komplexně reagovat (všímavost, vstřícnost, empatie, komunikace), motivační pohovor s cílem ověřit zájem o studium oboru praktická sestra, reakce a odpovědi na situační obrázky ze zdravotnické praxe).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu XLSX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

60

KKOV 78-42-M/04    

Zdravotnické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka (zkouška bude písemnou formou, bude se skládat ze čtení a používání angličtiny a poslechu).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

30

KKOV 75-41-M/01    

Sociální činnost

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů k povolání pracovníka v sociálních službách (motivační pohovor s cílem ověřit zájem o studium oboru sociální činnost – osobní prezentace a představy uchazeče o povolání, popis situačního obrázku s určitou životní situací člověka – ověřovány budou předpoklady pro výkon povolání).

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu XLSX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

30

KKOV 53-41-M/04    

Masér ve zdravotnictví

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů fyzické zdatnosti pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví formou fyzického testu, tzv. Jacíkův test.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu XLSX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

Podrobný popis kritérií hodnocení – ve formátu PDF.

20

 

Formuláře k přijímacímu řízení

 • Přihláška ke vzdělávání ve střední škole – ke stažení zde
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – ke stažení zde
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (obecný) – ke stažení zde
 • Doporučení školského poradenského zařízení – ke stažení zde

V předchozím roce se pro školní rok 2023/2024 se hlásilo celkem cca 700 zájemců o studium, na jednotlivé obory takto:

 • Obchodní akademie – 112/ vzali jsme 2 třídy,
 • Ekonomické lyceum – 54/ vzali jsme 1 třídu
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika – 138/ vzali jsme 2 třídy,
 • Pedagogické lyceum – 124 / vzali jsme 1 třídu
 • Praktická sestra – 90/ vzali jsme 2 třídy,
 • Zdravotnické lyceum – 82/ vzali jsme 1 třídu,
 • Masér ve zdravotnictví – 38/ vzali jsme 1 třídu,
 • Sociální činnost – 34/ vzali jsme 1 třídu.

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy