Informace k přijímacímu řízení 2024/2025

Přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most

pro školní rok 2024/2025 – denní forma vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání se odevzdávají 1. 2. – 20. 2. 2024.

Termíny jednotné přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (JPZ) se u všech maturitních oborů bude konat v pátek 12. 4. 2024 a v pondělí 15. 4. 2024.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024.

Školní část přijímací zkoušky bude probíhat ve dnech 10. 4. 2024, 11. 4. 2024, 16. 4. 2024 a 17. 4. 2024.

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 pro školní rok 2024/2025 – ve formátu PDF.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TEST VYMEZENÝ ČAS POVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura 60 minut Modře či černě píšící propisovací tužka
Matematika 70 minut Modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

 

Počet přijímaných uchazečů a kritéria přijetí
Pro školní rok 2024/2025 rozšiřujeme vzdělávací nabídku o další třídu pedagogického lycea. Bude tedy přijato o 30 uchazečů více než v probíhajícím školním roce, tj. celkem 60 uchazečů, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušku.  

Kód a název oboru Kritéria přijetí

Počet

KKOV 63-41-M/02    

Obchodní akademie

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

60

KKOV 78-42-M/02    

Ekonomické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

30

KKOV 75-31-M/01    

Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT.    

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z hudební výchovy, výtvarné výchovy, tělesné výchovy a dramatické výchovy – viz webové stránky a FB školy. Bonifikace za hru na hudební nástroj. Za každou výchovu lze získat maximálně 20 bodů, celkem tedy z ověření předpokladů ke vzdělání 80 bodů. Uchazeč nesmí získat méně než 5 bodů za jakoukoliv výchovu, jinak toto kritérium nesplnil.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

60

KKOV 78-42-M/03    

Pedagogické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

60

KKOV 53-41-M/03    

Praktická sestra

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke zdravotnickému povolání.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

60

KKOV 78-42-M/04    

Zdravotnické lyceum

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů ke vzdělávání z anglického jazyka.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

30

KKOV 75-41-M/01    

Sociální činnost

. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů k povolání pracovníka v sociálních službách.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk a anglický jazyk.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

60

KKOV 53-41-M/04    

Masér ve zdravotnictví

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky dle zadání MŠMT. 

2. Školní část přijímací zkoušky – ověření předpokladů fyzické zdatnosti pro výkon povolání maséra ve zdravotnictví.

3. Bonifikace za prospěch na ZŠ z předmětu matematika, český jazyk, anglický jazyk a přírodopis.

Podmínka přijetí – zdravotní způsobilost na předepsaném formuláři (ve formátu DOCX, ve formátu PDF).

Váha kritérií: JPZ 60 %, ověření předpokladů – 30 %, bonifikace 10 %.

20

V předchozím roce se pro školní rok 2023/2024 se hlásilo celkem cca 700 zájemců o studium, na jednotlivé obory takto:

  • Obchodní akademie – 112/ vzali jsme 2 třídy,
  • Ekonomické lyceum – 54/ vzali jsme 1 třídu
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – 138/ vzali jsme 2 třídy,
  • Pedagogické lyceum – 124 / vzali jsme 1 třídu
  • Praktická sestra – 90/ vzali jsme 2 třídy,
  • Zdravotnické lyceum – 82/ vzali jsme 1 třídu,
  • Masér ve zdravotnictví – 38/ vzali jsme 1 třídu,
  • Sociální činnost – 34/ vzali jsme 1 třídu.
     

Další informace pro přijímání žáků ve školním roce 2024/2025 budou zveřejněny k 31. 1. 2024.  

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy