Ověření předpokladů ke vzdělávání PMP

Ověření předpokladů ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro přijímací řízení 2022/2023

Aktuální informace

 • Ověření předpokladů není talentová zkouška
 • Škola jako dílčí kritérium přijímacího řízení stanovila ověření předpokladů ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Uchazeč podává přihlášku do 1. 3. 2022
 • Ověření předpokladů bude probíhat z předmětů
  • hudební výchova
  • výtvarná výchova
  • tělesná výchova
 • Termín ověření 19. a 20. 4. 2022.
 • Ověření předpokladů ke vzdělávání bude mít váhu 35 % z celého příjímacího řízení a každá výchova bude hodnocena max. 30 body, celkem bude moci uchazeč získat 90 bodů. Uchazeč nesmí mít méně než 5 bodů za jakoukoliv výchovu, jinak toto kritérium nesplnil. V hudební výchově lze získat bonusové body za dovednost hry na hudební nástroj.

Výtvarná výchova

  • cílem je ověřit, zda uchazeč umí míchat barvy, jaké zvládá malířské techniky, jakou má jemnou motoriku a jaká je jeho vlastní invence
  • malba na zadané téma (barevná škála)
  • pomůcky, které si uchazeč bude muset přinést
   • temperové barvy 5 barev (3 základní, bílá, černá)
   • 3 ks ploché štětce základní velikosti
   • dlouhé pravítko 30 cm
   • nůžky
   • obyčejnou tužku č. 1
   • čtvrtku A3
   • plastickou gumu
   • paletu
   • kelímek na vodu
   • hadřík
  • rozsah zkoušky max. 45 minut

 

 

Hudební výchova

   • cílem je ověřit rytmické cítění uchazeče a vnímání hudby (udržení tóniny)
   • uchazeč zazpívá připravenou lidovou píseň
   • dále bude provedena sluchová analýza (uchazeč zazpívá 2 zahrané tóny souzvuku) a uchazeč bude opakovat rytmicko-melodický útvar (zazpívá přehranou rytmizovanou melodii)
   • pomůcky nemusí mít žádné
   • zkouška bude trvat max. 45 minut
   • znalost hry na hudební nástroj není podmínkou

 

 

 

Tělesná výchova

  • cílem je ověřit pohybové a dovednostní předpoklady pro výuku metodiky tělesné výchovy, zjistit jaké má uchazeč predispozice pro gymnastiku, atletiku a sportovní hry
  • zkouška bude obsahovat
   • kotoul vpřed a vzad
   • stoj na rukou
   • přemet stranou
   • skok z místa
   • herní činnosti jednotlivce v basketbalu
  • zkouška bude probíhat v tělocvičně školy
  • uchazeč musí mít s sebou sportovní oblečení (legíny či kraťasy, triko) a sportovní obuv vhodnou do tělocvičny
  • zkouška bude trvat bude trvat max. 45 minut

 

 

 

 

 • Uchazeči se budou v jednotlivých disciplínách střídat
 • Hodnotit uchazeče budou vyučující školy
 • Přípravné kurzy pro výchovy škola nebude realizovat
 • Všechny ověřované dovednosti vychází ze ŠVP základních škol