Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 2022-2025

 


Projekt Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most 2022-2025 reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0000749 patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je realizován v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny
žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol
a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory
zavádění inovativních metod výuky.

Realizované aktivity pro SŠ

1.III/3 Školní psycholog SŠ

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Realizované aktivity pro VOŠ

1.IV/2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

1.IV/3 Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ