Stipendijní program Ústeckého kraje

Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“

Hodily by se Ti peníze na studium?

Ústecký kraj nabízí od 4. ročníku střední školy, nebo od 1. ročníku vyšší odborné školy nebo vysoké školy stipendium ve výši 30.000,- Kč za školní/akademický rok.

Stipendijní program je určen pro studenty

 • ročníků středních zdravotnických škol (praktická sestra, laboratorní asistent, masér),
 • ročníků vyšších odborných škol (pro studenty nelékařských zdravotnických povolání),
 • ročníků vysokých škol (pro studenty nelékařských zdravotnických povolání),
 • občany s trvalým bydlištěm v ČR,
 • cizince se zajištěným ubytováním v ČR.

Stipendijní program nabízí

 • stipendium ve výši 30 000 Kč na akademický/školní rok po dobu standardní doby studia a možnost hradit tak náklady spojené se studiem.

Základní kritéria pro zařazení do stipendijního programu

 • výběr probíhá dle potřeb poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji,
 • žadatel bude zařazen do Stipendijního programu za podmínky, že vybraný poskytovatel zdravotních služeb v Ústeckém kraji vyjádří zájem o uzavření budoucí pracovní smlouvy se žadatelem o stipendium.

Jaký závazek Stipendijní program požaduje

 • po ukončení studia, získání odborné způsobilosti nebo odborné a specializované způsobilosti uzavřít hlavní pracovní poměr s poskytovatelem zdravotních služeb v Ústeckém kraji, a pracovat u něj tolik let, na kolik bylo poskytnuto stipendium.

Kdy je možné podat žádost o zařazení do stipendijního programu

 • pro akademický/školní rok 2022/2023 je lhůta pro podání žádostí určena od 15. 8. 2022 do 30. 9. 2022,
 • výsledky posouzení žádosti jsou známy obvykle do 30. 11. kalendářního roku.

Kde je možné získat informace o Stipendijním programu

 • administraci provádí a veškeré informace podává
  • Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví,
   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
   epodatelna@kr-ustecky.cz, datová schránka t9zbsva
  • kontaktní osoba: Bc. Jana Krpešová, +420 475 657 432,
   j@kr-ustecky.cz