Informace k jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce 3. a 4. 5. 2021

Milí uchazeči a vážení rodiče,

od  12. dubna 2021 budeme rozesílat pozvánky a informace k jednotné přijímací zkoušce na OA, SPgŠ a SZŠ a školní přijímací zkoušce pro obor PMP na SPgŠ.

Jedná se o soubor dokumentů:

 1. pozvánka z Cermatu – zadavatele jednotné přijímací zkoušky, na které je vygenerováno číslo zkušební učebny, podle kterého Vás budeme shromažďovat do skupin před budovou školy a poté rozřazovat do tříd,
 2. zahájení správního řízení  + pozvánka od školy – kde je vaše registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, 
 3. pro obor PMP – zahájení správního řízení + pozvánka od školy – kde je vaše označení skupiny, do které jste zařazeny pro školní přijímací zkoušku (2. strana – vyznačeno růžovou barvou)
 4. podmínky ochrany zdraví pro přijímací zkoušku, ze kterých vyplývá, že musíte být před vstupem do školy před přijímací zkouškou testováni. O test můžete požádat na domovské základní škole nebo ve veřejném testovacím zařízení. Kdo nesplňuje podmínky testování, musí přinést jiné potvrzení, viz obsah tohoto dokumentu zde.

Pokyny k organizaci přijímací zkoušky – povinnosti uchazeče

Konat přijímací zkoušky bude umožněno uchazeči, který:

 • nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • doloží před přijímací zkouškou
  1. negativní výsledek antigenního testu nebo preventivního RT-PCR testu provedený v posledních max. sedmi dnech (test provede v základní škole, nebo u poskytovatele zdravotnických služeb zařízení),
  2. doklad o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více jak 90 dní,
  3. certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 starší 14-ti dní.

Pokud uchazeči nebyla z důvodu nepředložení dokladu dle výše uvedeného povolena účast na přijímacích zkouškách a uchazeč svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu (1. termín – 2. červen, 2. termín – 3. červen).

V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba taktéž předložit jeden z následujících dokladů:

 • doklad vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb o negativním výsledku testu provedeném za posledních sedm dní,
 • doklad o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19 (kdy uběhla doba povinné izolace a od prvního pozitivního testování neuplynulo více jak 90 dní),
 • doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 starší 14-ti dní.

Jinak mu účast u přijímací zkoušky nebude umožněna.

Těšíme se na Vás.

Ing. Jitka Hašková, ředitelka školy