Organizace školního roku 2021/2022

1. pololetí

1. 9. Zahájení školního roku
28. 9. Státní svátek
27. 10., 29. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
17. 11. Státní svátek
24. 11. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí
24. 11. Třídní schůzky s rodiči
8. 12. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
9. 12. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ – online
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. Zahájení vyučování
10. 1. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
11. 1. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ – online
26. 1. Pedagogická rada – hodnocení 1. pololetí
31. 1. Vydávání pololetního vysvědčení

2. pololetí

4. 2. Pololetní prázdniny
21. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny
1. 3. Odevzdání přihlášek na SŠ
14. 4. Velikonoční prázdniny
18. 4. Státní svátek
19. 4. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
20. 4. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
20. 4. Pedagogická rada – hodnocení 3. čtvrtletí
20. 4. Třídní schůzky s rodiči
1. 5. Státní svátek
8. 5. Státní svátek
2. 5. – 4. 5. Didaktické testy
10. 5. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
11. 5. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
16. 5. – 31. 5. Ústní maturitní zkoušky
30. 6. Vydávání vysvědčení