Organizace školního roku 2022/2023

1. pololetí

1. 9. Zahájení školního roku
28. 9. Státní svátek
26. 10., 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
17. 11. Státní svátek
23. 11. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí
23. 11. Třídní schůzky s rodiči
7. 12. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
8. 12. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ – online
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. Zahájení vyučování
9. 1. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
10. 1. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ – online
25. 1. Pedagogická rada – hodnocení 1. pololetí
31. 1. Vydávání pololetního vysvědčení

2. pololetí

3. 2. Pololetní prázdniny
27. 2. – 5. 3. Jarní prázdniny
1. 3. Odevzdání přihlášek na SŠ
6. 4. Velikonoční prázdniny
10. 4. Státní svátek
12. 4. Pedagogická rada – hodnocení 3. čtvrtletí
12. 4. Třídní schůzky s rodiči
13. 4. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
14. 4. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
1. 5. Státní svátek
8. 5. Státní svátek
2. 5. – 5. 5. Didaktické testy
10. 5. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
11. 5. Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
15. 5. – 31. 5. Ústní maturitní zkoušky
30. 6. Vydávání vysvědčení