Organizace školního roku 2023/2024

1. pololetí

4. 9. Zahájení školního roku
28. 9. Státní svátek
26. 10., 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
17. 11. Státní svátek
22. 11. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí
22. 11. Třídní schůzky s rodiči
6. 12. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny
3. 1. Zahájení vyučování
8. 1. Den otevřených dveří OA, SPgŠ a SZŠ
24. 1. Pedagogická rada – hodnocení 1. pololetí
31. 1. Vydávání pololetního vysvědčení

2. pololetí

2. 2. Pololetní prázdniny
1. 3. Odevzdání přihlášek na SŠ
4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny
28. 3. Velikonoční prázdniny
1. 4. Státní svátek
17. 4. Pedagogická rada – hodnocení 3. čtvrtletí
17. 4. Třídní schůzky s rodiči
duben Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
1. 5. Státní svátek
8. 5. Státní svátek
2. 5. – 7. 5. Didaktické testy
květen Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
květen Ústní maturitní zkoušky
25. 6. Pedagogická rada 
28. 6. Vydávání vysvědčení