Třídy VOŠ 2020/2021

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.P Mgr. Povová 1.R Ing. Langová 1.X Ing. Štefanková 1.Y Mgr. Kosejková
2.P Ing. Humlová 2.R 2.X Ing. Vodrášková 2.Y Mgr. Knolová
3.P Mgr. Kročilová 3.R Mgr. Benešová 3.X Ing. Štefanková 3.Y Mgr. Doušová

DVS

DDS

DNT

1.U Mgr. Vernerová 1.S Mgr. Pješčáková 1.Z Mgr. Šrámková
2.U 2.S 2.Z
3.U 3.S 3.Z

 

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.TD Mgr. Povová 1.RD Ing. Langová 1.XD Ing. Štefanková 1.YD Mgr. Kosejková
1.VD Mgr. Povová 2.RD Ing. Hašková 2.XD Ing. Vodrášková 1.WD Mgr. Zelenková
2.TD Ing. Humlová 3.RD Mgr. Benešová 3.XD Ing. Štefanková 2.YD Mgr. Knolová
2.VD Mgr. Henzlová   2.WD Mgr. Knolová
3.TD Mgr. Kročilová 3.YD Mgr. Doušová
3.VD Mgr. Rucká 3.WD Mgr. Zwolinská

DVS

DNT

DDS

1.UK Mgr. Vernerová 1.ZK Mgr. Šrámková 1.SK Mgr. Pješčáková
2.UK Mgr. Müllerová 2.ZK Hanzlíčková, DiS.


3.UK Mgr. Hordějčuková 3.ZK Hanzlíčková, DiS.
4.UK Mgr. Dluhošová