Třídy VOŠ 2019/2020

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DVS

PMP

DNT

1.P Humlová 1.R 1.X Vodrášková 1.U 1.Y Knolová 1.Z Hanzlíčková
2.P Dvořáková 2.R Benešová 2.X Štefanková 2.U 2.Y Doušová 2.Z
3.P Povová 3.R Budilová 3.X Vodrášková 3.U Dluhošová 3.Y Humlová 3.Z Šrámková

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DNT

1.TD Humlová 1.RD Budilová 1.XD Vodrášková 1.ZK Hanzlíčková
1.VD Henzlová 2.RD Benešová 2.XD Štefanková 2.ZK Hanzlíčková
2.TD Dvořáková 3.RD Budilová 3.XD Vodrášková 3.ZK Šrámková
2.VD Rucká    
3.TD Povová
3.VD Henzlová

DVS

DNT

DDS

1.UK Müllerová 1.ZK Hanzlíčková 1.SK Müllerová
2.UK Hordějčuková 2.ZK Hanzlíčková3.UK Dluhošová 3.ZK Šrámková
4.UK Potužáková