Třídy VOŠ 2019/2020

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DVS

PMP

DNT

1.P Humlová 1.R 1.X Vodrášková 1.U 1.Y Knolová 1.Z Hanzlíčková
2.P Dvořáková 2.R Benešová 2.X Štefanková 2.U 2.Y Doušová 2.Z
3.P Povová 3.R Budilová 3.X Vodrášková 3.U Dluhošová 3.Y Humlová 3.Z Šrámková

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

DVS

PMP

DNT

1.TD Humlová 1.RD Budilová 1.XD Vodrášková 1.UK Müllerová 1.YD Knolová 1.ZK Hanzlíčková
1.VD Henzlová 2.RD Benešová 2.XD Štefanková 2.UK Hordějčuková 1.WD Jiříková 2.ZK Hanzlíčková
2.TD Dvořáková 3.RD Budilová 3.XD Vodrášková 3.UK Dluhošová 2.YD Doušová 3.ZK Šrámková
2.VD Rucká   4.UK Potužáková 2.WD Zwolinská  
3.TD Povová   3.YD Zelenková
3.VD Henzlová 3.YD Zelenková