Studijní skupiny VOŠ 2021/2022

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.P Mgr. Kročilová 1.R Ing. Rutová 1.X Ing. Vodrášková 1.Y Mgr. Cvachová
2.P 2.R Ing. Langová 2.X Ing. Štefanková 2.Y Mgr. Kosejková
3.P Ing. Humlová 3.R 3.X Ing. Vodrášková 3.Y Mgr. Knolová

 

DVS

DDS

DNT

1.U Mgr. Hordějčuková 1.S 1.Z
2.U Mgr. Vernerová 2.S 2.Z Mgr. Šrámková
3.U 3.S 3.Z

 

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.TD Mgr. Kročilová 1.RD Ing. Rutová 1.XD Ing. Vodrášková 1.YD Mgr. Cvachová
1.VD Mgr. Kročilová 2.RD Ing. Langová 2.XD Ing. Štefanková 1.WD Mgr. Zwolinská
2.TD Mgr. Povová 3.RD Ing. Hašková 3.XD Ing. Vodrášková 2.YD Mgr. Kosejková
2.VD Mgr. Povová         2.WD Mgr. Zelenková
3.TD Ing. Humlová         3.YD Mgr. Knolová
3.VD Mgr. Henzlová         3.WD Mgr. Knolová

 

DVS

DNT

DDS

1.UK Mgr. Hordějčuková 1.ZK Hanzlíčková, DiS. 1.SK Mgr. Pješčáková
2.UK Mgr. Vernerová 2.ZK Mgr. Šrámková 2.SK  
3.UK Mgr. Müllerová 3.ZK Hanzlíčková, DiS. 3.SK  
4.UK Mgr. Hordějčuková