Studijní skupiny VOŠ 2023/2024

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.P Mgr. Kročilová 1.R Ing. Rutová 1.X Ing. Vodrášková 1.Y Mgr. Doušová
2.P Mgr. Kročilová 2.R Ing. Rutová 2.X Ing. Vodrášková 2.Y Mgr. Doušová
3.P Mgr. Kročilová 3.R Ing. Rutová 3.X Ing. Vodrášková 3.Y Mgr. Zwolinská

 

DVS

DDS

DNT

1.U Mgr. Dubová 1.S 1.Z
2.U Mgr. Dubová 2.S Mgr. Pješčáková 2.Z
3.U Mgr. Dubová 3.S 3.Z

 

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.TD Mgr. Kročilová 1.RD Ing. Rutová 1.XD Ing. Vodrášková 1.YD Mgr. Doušová
1.VD Mgr. Kročilová 2.RD 2.XD Ing. Vodrášková 1.WD Mgr. Doušová
2.TD Mgr. Kročilová 3.RD Ing. Rutová 3.XD Ing. Vodrášková 2.YD Mgr. Doušová
2.VD Mgr. Kročilová         2.WD Mgr. Doušová
3.TD Mgr. Kročilová         3.YD Mgr. Zwolinská
3.VD Mgr. Kročilová         3.WD Mgr. Zwolinská

 

DVS

DNT

DDS

1.UK Mgr. Dubová 1.ZK Mgr. Šrámková 1.SK
2.UK Mgr. Dubová 2.ZK 2.SK Mgr. Pješčáková
3.UK Mgr. Dubová 3.ZK Mgr. Šrámková 3.SK Mgr. Pješčáková
4.UK Mgr. Vernerová