Studijní skupiny VOŠ 2022/2023

Denní forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.P Mgr. Kročilová 1.R Ing. Rutová 1.X Ing. Vodrášková 1.Y Mgr. Doušová
2.P Mgr. Kročilová 2.R Ing. Rutová 2.X Ing. Vodrášková 2.Y Mgr. Doušová
3.P 3.R Ing. Langová 3.X Ing. Štefanková 3.Y Mgr. Kosejková

 

DVS

DDS

DNT

1.U Mgr. Dubová 1.S Mgr. Pješčáková 1.Z
2.U Mgr. Dubová 2.S 2.Z
3.U Mgr. Vernerová 3.S 3.Z Mgr. Šrámková

 

Dálková/kombinovaná forma vzdělávání

SPČ

FEK

PRA

PMP

1.TD Mgr. Kročilová 1.RD Ing. Rutová 1.XD Ing. Vodrášková 1.YD Mgr. Doušová
1.VD Mgr. Kročilová 2.RD Ing. Rutová 2.XD Ing. Vodrášková 1.WD Mgr. Doušová
2.TD Mgr. Kročilová 3.RD Ing. Langová 3.XD Ing. Štefanková 2.YD Mgr. Doušová
2.VD Mgr. Kročilová         2.WD Mgr. Doušová
3.TD Mgr. Povová         3.YD Mgr. Kosejková
3.VD Mgr. Povová         3.WD Mgr. Kosejková

 

DVS

DNT

DDS

1.UK Mgr. Dubová 1.ZK Mgr. Šrámková 1.SK Mgr. Pješčáková
2.UK Mgr. Dubová 2.ZK Mgr. Šrámková 2.SK Mgr. Pješčáková
3.UK Mgr. Vernerová 3.ZK Mgr. Šrámková 3.SK  
4.UK Mgr. Müllerová