Jednotlivá maturitní zkouška – jaro 2024

Informace k přípravnému kurzu – ve formátu PDF

Okruhy ke zkoušce – ve formátu PDF

Formulář Přihláška k jednotlivé maturitní zkoušceve formátu PDF

Zásady hodnocení maturitní zkouškyve formátu PDF

Vyjádření MŠMT k jednotlivé maturitní zkoušce z Předškolní pedagogiky – ve formátu PDF