Závěrečná zkouška Ošetřovatel

 Organizační rozpis závěrečné zkoušky – ve formátu PDF

Časový harmonogram praktické části závěrečné zkoušky – ve formátu PDF

Informace k opravnému/náhradnímu termínu závěrečných zkoušek

  • 2. září 2019 – písemná část závěrečné zkoušky
  • 6. září 2019 – praktická zkouška
  • 16. září 2019 – ústní část závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška dle jednotného zadání – ve formátu PDF

Informace k závěrečným zkouškám – ve formátu PDF