Závěrečná zkouška Ošetřovatel – jaro 2023

Harmonogram ústní části závěrečných zkoušek – ve formátu PDF

Harmonogram praktické části závěrečných zkoušek – ve formátu PDF

Pokyny k písemné části závěrečných zkoušek – ve formátu PDF

Informace o závěrečných zkouškách – ve formátu PDF

Harmonogram závěrečných zkoušek – ve formátu PDF

Informace k závěrečným zkouškám – ve formátu PDF

Formulář přihlášky k závěrečné zkoušce – ve formátu DOC. Přihlašování k závěrečné zkoušce proběhne v lednu 2023 prostřednictvím třídní učitelky.

Harmonogram ústní části závěrečné zkoušky – ve formátu PDF

Harmonogram praktické části závěrečné zkoušky – ve formátu PDF

Pokyny k písemné části závěrečné zkoušky – ve formátu PDF

Závěrečná zkouška dle jednotného zadání – ve formátu PDF