Čtenáři z DM

Náš domov mládeže má pro nás domluvené bezplatné výpůjčky knih. Museli jsme s touto akcí seznámit i prváky, proto jsme hned v září vyrazili pro knížky s nimi. Někteří „vášniví“ čtenáři dochází s paní vychovatelkou B. Gábelovou do městské knihovny pravidelně. Jiní žáci pro knihu zajdou pouze v době, kdy se blíží maturita.

Tentokrát jsme si prohlédli se zájmem průřez včelím úlem, který je nově nainstalován v hale knihovny.

Knihovna pořádá také různé besedy a přednášky. V říjnu bude cestopis o Iránu, na který se chystáme.