Papučový den

Střední zdravotnická škola v Mostě dne 8. 10. 2018 podpořila mobilní hospice v České republice. V tento den totiž začala týdenní kampaň pro mobilní hospice.

Filozofií všech hospicových zařízení je úcta k člověku, jako k bytosti, která je jedinečná a neopakovatelná. Mobilní hospicová péče je poskytována u nemocných v preterminálním či terminálním stádiu onemocnění, kteří si přejí zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí a znají svou diagnózu. Je potřeba, aby se na péči podílela minimálně jedna schopná, blízká osoba umírajícího pacienta, která převezme odpovědnost za každodenní péči o nemocného. Pacient i jeho rodina souhlasí s paliativní péčí zaměřenou na léčbu bolesti a zmírnění dalších projevů, kterou nemoc či umírání přináší. Vzhledem k průběhu nemoci je pokračováno pouze v symptomatické léčbě a cílem je, co nejvíce zmírnit bolest a další obtíže, které souvisí s diagnózou či s umíráním. Největší zřetel je brán na bio-psycho-spirituální a sociální potřeby umírajícího člověka a jeho rodiny.

Současně je potřeba klást důraz na osvětu, jak laické veřejnosti, tak i informovanosti o této problematice všech zdravotníků, jak současných, tak i těch budoucích, protože téma smrti a umírání je do dnešní doby stále tabuizováno.

Učitelka: Petra Stanislava Meinlschmidtová