Projektový den První pomoci

Dne 10. 6. 2021 proběhl na zdravotnické škole projektový den První pomoci pro 1. ročníky. Pro žáky bylo připraveno osm stanovišť s různými úkoly (polohování, resuscitace, obvazování, maskování ran, vědomostní kvíz, hra kufr na odborné pojmy z PRP, transport). V rámci soutěže mezi třídami se prokázal soutěživý a bojovný duch a došlo i k prohloubení kolektivu. Ze stran žáků byla akce hodnocena kladně. Vítěznou skupinou se stala třída 1. G. Všichni byli odměněni drobnými dárky.

(Bicanová, Jeníčková, Toningerová, Vernerová, fotodokumentace Šidová)