Návštěva radní Ústeckého kraje

Naše škola přivítala ve slunný jarní den 20. května 2021 návštěvu nové radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jindru Zalabákovou, kterou doprovázela vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Dagmar Waicová.

Ředitelka školy Ing. Jitka Hašková představila komplex vyšší odborné školy a třech středních škol, který je umístěn ve třech budovách včetně domova mládeže.

K budově vyšší odborné školy, obchodní akademie a pedagogické školy byl nedávno zrekonstruován a  do užívání předán víceúčelový venkovní sportovní areál pro výuku tělesné výchovy jak žáků a studentů školy, tak i pro pronájmy sportovním fanouškům.  

Radní ÚK Ing. Jindra Zalabáková se detailně seznámila i s projektem dalšího investičního záměru, vybudování eventového sálu, školní auly. Využití by našla nejenom pro výukové účely, kterou navštěvuje více jak 1 000 žáků a studentů denní a dálkové formy vzdělávání, ale i pro výtvarné vernisáže, hudební a dramatické projekty z dílny žáků a studentů školy.

V budově vyšší a střední zdravotnické školy se radní ÚK Ing. Jindra Zalabáková zajímala o právě probíhající rekonstrukci tělocvičny a plaveckého bazénu.

Ing. J. Zalabáková: „Zaujala mě upravená školní zahrada, moderně vybavené odborné učebny pro výuku předmětů ošetřovatelství a první pomoci. Byla jsem přítomna při výuce předmětu První pomoc žákyň 1. ročníku oboru vzdělání Praktická sestra. Z krátké modelové situace automobilové nehody bylo zřejmé, že děvčata mají zájem naučit se dovednosti pro běžný život a umí si poradit při záchraně života člověka“.

„Během celého dne návštěvy probíhala diskuse tematicky zaměřená na různé oblasti chodu školy, zejména aktuálně probíhající přijímací řízení, režim organizace vyšší odborné školy, jak po stránce odborně vzdělávací, tak po stránce personální. Rovněž byly projednávány otázky způsobu distanční výuky, vybavenost školy pro odborné vzdělávání, projektová činnost a   program ERASMUS+, uplatnitelnost absolventů všech čtyř škol, spolupráce s institucemi, organizacemi a především vysokými školami regionu,“ doplnila ředitelka školy Ing. Jitka Hašková.

Cílem návštěvy Ing. J. Zalabákové bylo seznámení se školou, která nabízí dvě úrovně vzdělávání a jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. Celý jarní den byl v duchu diskuzní a příjemné pracovní atmosféry.