Na zdrávce hravě a zdravě 2019

Dne 25. 9. 2019 se uskutečnila v rámci akce „Na zdrávce hravě a zdravě“ soutěž v první pomoci. Soutěž byla určena pro žáky 9. tříd základních škol. Za každou zúčastněnou školu soutěžilo jedno 4členné družstvo. Celkem se zúčastnilo 7 družstev. Pro soutěžící byla připravena 4 stanoviště, kde měli žáci za úkol ošetřit raněné. Vzhledem k nepřízni počasí se soutěž nemohla konat venku na zahradě, nicméně připravená „mokrá“ varianta se osvědčila též jako velmi zdařilá – využili jsme klubovny domova mládeže. Žáci se na připravených stanovištích setkali např. s různými typy ran, krvácením, zlomeninou, ale i bezvědomím a nutností následné kardiopulmonální resuscitace. Pro družstva, která právě nesoutěžila, byl v jídelně připraven bohatý doprovodný program. Určení žáci 3. ročníku SZŠ jim ukazovali použití AED (automatického externího defibrilátoru), použití ambuvaku při dýchání, resuscitaci novorozence a kojence a dále s nimi probírali připravené testové úlohy z různých dalších oblastí první pomoci. Jednotlivá stanoviště s modelovými situacemi připravili vyučující první pomoci (DUB, JEN, ZDV, LAH), organizaci a doprovodný program zajistila KOU, na celé akci se podílela třída 3.A, která zajišťovala doprovodný program, roli hostesek i pomocných rozhodčích. Všichni soutěžící hodnotili soutěž velmi pozitivně. I ti, kteří se neumístili na medailových pozicích, byli ze soutěže nadšeni a odnášeli si domů mnoho zážitků a cenné zkušenosti. Soutěž vyhrálo družstvo ze ZŠ V. Nezvala, na druhém místě se umístila ZŠ V. Talicha a třetí pozici zaujalo družstvo ze ZŠ Zd. Štěpánka.