Odborné exkurze oboru Sociálně právní činnost

V pátek 20. 9. 2019 jsem společně se studentkami VOŠ, oboru sociálně právní činnost, v rámci výuky předmětu sociální politika a sociální zabezpečení, navštívila Městský úřad v Litvínově, odbor sociálních věcí a školství. Činnost odboru nám představila jeho vedoucí Mgr. Veronika Knoblochová spolu s Mgr. Veronikou Strkáčovou, vedoucí oddělení sociální práce. Z úřadu jsme se pak vydaly do terénu za doprovodu Bc. Pavly Palowski, DiS, sociální kurátorky a manažerky prevence kriminality, a Bc. Jitky Mikové, DiS., referentky oddělení sociální práce. V terénu jsme měly možnost být přítomny sociálního šetření ve „stanovém městečku“ na okraji Litvínova, které stabilně obývá 10 osob. Sociální šetření zde probíhalo za doprovodu dvou strážníků Městské policie Litvínov. Ze stanového městečka jsme pak došly do cca 1,5 km vzdálené ubytovny „UNO“ (ubytovna pro nepřizpůsobivé občany). Zde jsme měly možnost vyslechnout si případy z praxe, o které se s námi obě sociální pracovnice podělily a podiskutovat s nimi o úskalích sociální práce.

Musím přiznat, že ani já, ani mé studentky, jsme neměly tušení o tom, že na okraji Litvínova existuje stanové městečko. Netušily jsme, jací klienti obývají ubytovny UNO. Po skončení exkurze jsme musely zkonstatovat, že náplň práce sociálních pracovnic je opravdu velmi rozmanitá. Že vějíř možností, které sociální pracovnice svým klientům při řešení svých životních situací nabízejí, je opravdu široký. A zároveň bylo potěšující zjistit, jak odbor sociálních věcí a školství, spolu s Městskou policií Litvínov a Úřadem práce ČR dokáží perfektně spolupracovat.   

Já moc děkuji svým studentkám a sociálním pracovnicím za příjemně strávené dopoledne a doufám, že se v rámci studia na VOŠ ještě při odborné exkurzi tentokráte do jiných cílových objektů opět setkáme.

 Mgr. Alena Kročilová, text a foto, učitelka SZP