Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most

Projekt Šablony VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006125 patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je realizován v období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019.

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele a školního kariérového poradce. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

Realizované aktivity pro SŠ

III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity – fiktivní firma  

Realizované aktivity pro VOŠ

IV/1.1 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora VOŠ

IV/1.2 Školní kariérový poradce – personální podpora VOŠ

IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

IV/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro VOŠ)

IV/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro VOŠ)

IV/2.9 Tandemová výuka na VOŠ

IV/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ IV/2.11 CLIL ve výuce na VOŠ