Zahraniční studentky se k nám vrací

Na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální, zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole se pravidelně vzdělávají zahraniční studenti, kteří do naší republiky a do města Mostu přijíždí v rámci Hostitelského programu AFS.

První studentku Beatriz z Chile přijala škola před čtyřmi roky. Studovala v 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum. Po ročním pobytu v Mostě se vrátila na svoji střední školu do Chile a po maturitní zkoušce studuje na univerzitě obor Eko-turismus. Po čtyřech letech přijela naši školu navštívit a setkala se s většinou pedagogů, kteří ji učili. Také se zúčastnila setkání své bývalé třídy, jejíž studenti jsou nyní vysokoškoláci.

Beatriz, na co nejvíce vzpomínáte? „Na vodácký a lyžařský kurz, které nejsou součástí vzdělávání v Chile, ale také na hodiny českého jazyka“.

Ve školním roce 2016/2017 v hostitelské rodině pobývala Japonka Ayako. Chodila do 3. ročníku pedagogického lycea. Tato studentka přerušila středoškolské studium v Japonsku obor Architektura.  „Přiletěla jsem na víkend, moje bývalá třída má maturitní ples. V Japonsku maturitní plesy nemáme. Vrátila jsem se po roce, abych mohla být opět součástí své třídy a získala šerpu maturanta. Je to mimořádný zážitek, mám velkou radost“. Ayako vzpomíná na volejbalové turnaje, cyklický a vodácký kurz, cestování po Evropě a všechny přátele, které zde získala.

V tomto školním roce se v 1. ročníku oboru Pedagogické lyceum vzdělává Thajka jménem Muk. V rámci Dne jazyků na základních školách představila thajský jazyk a kulturu své země žákům 9. tříd. Nejvíce se líbil thajský tanec, který ukázala na přání žáků.

Přítomnost zahraničních studentů vždy obohatí žáky a studenty školy nejenom jazykově. Žáci školy mají příležitost konverzovat v cizích jazycích o věcech každodenního života. Naopak naši žáci jsou pro zahraniční studenty dobrými průvodci českého jazyka a naší kulturou.

Máte-li zájem hostit zahraničního studenta na období třech, pěti nebo deseti měsíců můžete se obrátit přímo na národní kancelář AFS či informace vyhledat na www.afs.cz.

PaedDr. Soňa Valušková